Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Värmlands NIU-gymnasier deltar i forskningsstudie

Värmlands två NIU-innebandygymnasier Karlstad Fria Läroverk och Älvstrandsgymnasiet i Hagfors kommer att delta i ett forskningsprojekt under tre år (2020-2023), där riskfaktorer för skada hos innebandyspelare kommer att undersökas.

Syftet är att undersöka psykologiska och fysiologiska faktorer som kan öka risken för idrottsskada. Målet med studien är att undersöka om stressymptom, motivation till skadeförebyggande träning samt fysisk prestation kan förutsäga en idrottsskada hos en innebandyspelare. Även om tidigare och nuvarande träningsbelastning samt hälsovanor relaterar till skadeincidens. Studien genomförs dels genom veckovisa enkäter och fysiska fälttester.

Innebandyspelare på våra NIU-innebandygymnasier kommer att genomföra två testtillfällen under denna säsong/läsår. Ett testtillfälle under hösten och ett under våren.

Det första testtillfället kommer att genomföras vid följande tillfällen på respektive NIU-gymnasium:

v.37 tisdag 8/9 och torsdag 10/9 – Älvstrandsgymnasiet, Hagfors v.38
torsdag 17/9 och fredag 18/9 – Karlstad Fria Läroverk

Under dessa dagar bör inte någon NIU-elev på dessa gymnasier delta i någon form av högintensiv aktivitet eller styrketräning 24 h innan genomförandet av testerna.

Vi vill därför uppmärksamma berörda klubbar och tränare som har dessa innebandyspelare på kvällstid att ta särskild hänsyn till detta.

Ansvariga för studien är Innebandyns kompetenscentrum, Idrottshögskolan, Umeå Universitet i samarbete med Svensk Innebandy. Läs mer om studien... 

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 1 vecka sedan