Vad gäller kring utdrag ur belastningsregister?

Vid årsskiftet inträder RF:s krav på att alla idrottsföreningar och förbund inom RF ska kontrollera begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

För att underlätta har både RF och SIBF tagit fram lathundar för hur föreningar och förbund enklast går till väga. Här hittar ni den lathund som SIBF tagit fram 

www.rf.se/tryggidrott har RF samlat en massa användbar info om hur varje förening kan säkerställa att verksamheten är trygg och fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Kika gärna!

Kravet på utdrag ur belastningsregistret är ett resultat av att Barnkonventionen blir lag från och med 1 januari 2020. I början av det nya året kommer vi, tillsammans med Värmlandsidrotten, att bjuda in till ytterligare infoträffar om vad detta innebär för idrotten i allmänhet och föreningarna i synnerhet.

Läs mer om registerutdrag ur belastningsregistret...

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 4 veckor sedan