Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Uppstartsmöte för poolspel 29 september

Onsdagen den 29 september kl 18:45 kommer vi ha ett digitalt uppstartsmöte för våra poolspel på grön nivå. Där kommer vi gå igenom praktiska tips kring vad man ska tänka vid arrangemang, de nya spelreglerna som införts och en hel del annat.

Det är viktigt att minst en person från varje förening finns representerad vid mötet och vi ser helst att varje lag har en ledare som deltar. Utskick har gjorts till föreningarna för två veckor sedan och även idag.

Ingen föranmälan krävs. Länk till mötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk5OTBjOTctNDRhOC00YTUwLWEwYWYtZDg0ZGU0MTBhZDk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef4e4404-aa61-4aab-88dc-379abfc36553%22%2c%22Oid%22%3a%222d36e85e-33ca-452e-8155-018c4a0e06d1%22%7d

 

short_text    Publicerat av Johan Carlsson 2021-09-27, kl 18:49