Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Uppdaterad information om barn- och ungdomsserier

Arbetet kring en återstart av våra barn- och ungdomsmatcher går vidare. Vid ett möte innan helgen tog VIBF:s coronagrupp flera beslut som påverkar våra blåa och röda matcher.

Rörande våra barn- och ungdomsserier så är det idag inte möjligt att återstarta dessa p.g.a. att regeringen uppmanar kommunerna att inte öppna sporthallarna för uthyrning. Det gör att inte heller träningar inomhus kan genomföras. Detta gäller i dagsläget fram till den 24 januari. 

Om dock regeringen ger tillåtelse till kommunerna att öppna sporthallarna igen så får "enstaka matcher" genomföras för spelare födda 2005 och senare enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som infördes den 14 december 2020.

Mot bakgrund av detta har VIBF:s coronagrupp beslutat följande:

OBS! Besluten nedan ska läsas utifrån att matcher endast kan komma att genomföras om regeringen och Folkhälsomyndigheten tillåter det. När nya beslut tas så kommer VIBF att informera om vad som gäller. Besluten nedan är till för att alla föreningar, ledare och spelare ska få en bild av upplägget om matcherna får återupptas.

- Alla matcher på blå och röda nivå samt DJ20 som skulle ha spelats under vecka 4 och 5 (25 januari - 7 februari) ställs in.

Coronagruppen anser att även om lagen ges möjlighet att börja träna från och med den 25 januari så ska man inte stressa igång matchspelet och därmed ställs alla matcher under vecka 4 och 5 in.

- Alla tabeller på röd nivå tas bort och inga seriesegrare utses

Coronagruppen fattade beslutet att ta bort alla tabeller på röd nivå mot bakgrund av att det är osäkert när och i vilken omfattning som seriespelet kan återupptas. Det får till följd att det blir svårt att få till sportsligt rättvisa serier och utse seriesegrare från tabeller där alla lag inte mött varandra lika många gånger. Resultat- och händelserapportering kommer dock redovisas enligt seriekraven. 

- Var tredje återstående omgång i respektive serie ställs in

För att anpassa de inplanerade matcherna till förutsättningen att "enstaka matcher" ska spelas och därmed få till lite mer luftiga scheman i hallarna beslutade coronagruppen att var tredje återstående omgång i alla blåa och röda serier ställs in. Det kommer slå lite olika per serie och vi kommer så långt som möjligt försöka se till att inget enskilt lag drabbas mer än övriga.

Ett mejl kommer att skickas ut med information till alla föreningar och lagens kontaktpersoner kring vilka omgångar som ställs in.

- DJ20/Flickor Röd Serie 1 och Pojkar Röd Serie 1

I dessa serier finns lag som både har en stomme av spelare födda 2005 och senare och lag som har en stomme av spelare födda 2004 och tidigare. Det gör det svårt att få till en återstart av matcher då de nuvarande allmänna råden från FHM endast tillåter matcher för spelare födda 2005 och senare. Därför kommer VIBF kontakta lagen i dessa serier och diskutera eventuella upplägg rörande matcher. Denna kontakt kommer att ske under veckan.

- Planering av uppskjutna matcher

De uppskjutna matcherna från perioden 12 november - 31 december får fortsatt planeras in av föreningarna. Sista datum för att spela matcher är 11 april (röd nivå) och 31 mars (blå nivå). Matchflyttarna genomförs via iBIS.

short_text    Publicerat av Johan Carlsson 2021-01-18, kl 14:51