Tävlingskonferens 2020

Söndagen den 9 februari bjuder Tävlingskommittén in alla föreningar i distriktet till den årliga Tävlingskonferensen. 

Tävlingskonferensen är mötesplatsen där alla föreningar kan delta och lyfta de frågor och funderingar som finns rörande tävlingsverksamheten i distriktet samt att Tävlingskommittén ges möjligheter att informera om nyheter eller kommande ändringar inom tävlingsverksamheten.

Alla föreningar har rätt att skicka in motioner till Tävlingskonferensen. Inskickade motioner kommer att tas upp på konferensen och konferensdeltagarna får sedan rösta om vill avslå eller ge bifall till det som motionen föreslår. 

Viktigt att ha med sig att Tävlingskonferensen är rådgivande och det är VIBF:s styrelse som är beslutande i alla frågor rörande ändringar av tävlingsverksamheten.

OBS! Maximalt två representanter får delta per förening och max en av de representanterna får representera föreningen i omröstningen. Alla deltagande representanter måste anmälas via anmälningsformuläret nedan.

Inbjudan Tävlingskonferensen 2020

Anmälan Tävlingskonferensen 2020

short_text    Skrivet av Johan Carlsson 4 veckor sedan