Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Seriespelet i Värmland avslutas

Svenska Innebandyförbundets styrelse har tagit beslutet att avsluta säsongen för Allsvenskan dam och division 1 herr. Samtliga distriktsförbund (SDF) har samtidigt beslutat att avsluta distriktsserierna för seniorer.

Läs om vad besluten innebär mer konkret i Värmland längre ner på sidan.

Allsvenskan dam och division 1 herr pausades under hösten 2020 med anledning av den rådande situationen med Covid-19. Även distriktsförbunden avbröt av samma skäl pågående seriespel.

Förutsättningarna för fortsatt tävlingsspel har avsevärt påverkats. Av omsorg om att den idrottsliga verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt och nödvändigt effektivt sätt har Svenska Innebandyförbundet beslutat att avsluta seriespelet för säsongen 2020/21 i alla seniorserier, förutom de som tidigare har bedömts vara yrkesmässiga.

Allsvenskan dam och division 1 herr
Serierna avslutas för säsongen. Ingen upp- och nedflyttning sker inför kommande säsong. Samtliga föreningar behåller sin serietillhörighet. Ingen uppflyttning från högsta distriktsserier genomförs.

Seniorserier på distriktsnivå
Serierna avslutas för säsongen. Ingen upp- och nedflyttning från de serierna sker inför kommande säsong. Samtliga föreningar behåller sin serietillhörighet.

Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Mikael Ahlerup om beslutet:

– Vi förstår att det kan finnas en del som har uppfattningen att vi borde ha fattat det här beslutet tidigare, men för svensk innebandys skull har vi väntat in i det längsta. Det är oerhört ledsamt för hela innebandysverige att verkligheten ser ut som den gör med pandemin. Vår tävlingsenhet har arbetat hårt under en lång tid för att skapa olika scenarier för eventuella uppstarter av serierna, eftersom vi verkligen har velat fortsätta spelet under säsongen. Men med nuvarande utveckling i det svenska samhället ser vi inte att det är möjligt att slutföra serierna på ett rättvist sätt. Vi har kommit till en punkt där ett beslut måste fattas och vi tycker tillsammans med samtliga våra distriktsförbund att det här beslutet är det bästa för innebandyn under de omständigheter som råder i landet.

Svenska Superligan och Allsvenskan herr
Seriespelet fortsätter i enlighet med spelschemat.

Juniorallsvenskan, DJ18-SM och P16-SM
Serierna avslutas inte i det här skedet. Svenska Innebandyförbundet följer utvecklingen noga och utvärderar löpande om det finns förutsättningar för att längre fram kunna genomföra tävling för de aktuella åldersgrupperna.


Upp- och nedflyttning

Svenska Superligan dam
Lag 1-8 till slutspel. Inga lag degraderas.

Svenska Superligan herr
Lag 1-8 till slutspel. Lag 13-14 degraderas.

Allsvenskan dam
Inga lag från respektive serie flyttas upp eller ner.


Allsvenskan herr
Lag 1-4 till play off. Inga lag från respektive serie degraderas.

Distriktsnivå
Ingen uppflyttning till förbundsserierna från högsta distriktsserier genomförs.

 

Detta innebär besluten för innebandyn i Värmland

Värmlands Innebandyförbund står bakom beslutet som idag tagits av Svensk Innebandy. Det har pågått en dialog mellan SIBF och distriktsförbunden sedan förra veckan kring hanteringen av seniorserierna med tanke på det rådande läget i landet.

- Vi var med och tog initiativ och drev på dialogen mellan oss i distriktsförbunden och SIBF, eftersom vi de senaste veckorna känt att sannolikheten för en uppstart minskat drastiskt och vi tycker att det är viktigt att föreningarna får ett slutgiltigt besked att förhålla sig till. Givetvis är det riktigt tråkigt att vi tvingas ta detta beslut och därmed inte kan slutföra vårt seriespel, men såsom läget är i samhället och utifrån de signaler som kommit från regering och myndigheter anser vi att det är det enda beslut vi kan ta, säger Camilla Olsson, kanslichef Värmlands Innebandyförbund.

Beslutet innebär rent praktiskt att alla de seniorserier som varit pausade sedan november inte kommer att slutföras och ingen upp- och nedflyttning kommer göras till nästa säsong. Det innebär att lagen kommer stanna kvar i sina divisioner till säsongen 2021/22.
- Det är ett gemensamt beslut för hela Sverige att ingen upp- och nedflyttning kommer genomföras, detta eftersom endast 20-25% av seriespelet genomförts och det anser vi inte utgöra grund för upp- och nedflyttning. Enda undantaget är förstås mellan SSL herr och Allsvenskan herr, där kommer upp- och nedflyttning att genomföras eftersom de båda serierna inte blivit pausade. Men exempelvis i SSL dam och Allsvenskan herr kommer inget lag flyttas ner till underliggande serier, säger Johan Carlsson, tävlingskonsulent Värmlands Innebandyförbund.

Utöver att stänga ner seriespelet för alla seniorserier så har Värmlands Innebandyförbund också beslutat att seriespelet på distriktsnivå för barn- och ungdom samt juniorer stängs ner.
- Efter Folkhälsomyndighetens besked i onsdags att möjligheten till enstaka matcher för spelare födda 2005 och senare tas bort så har vi beslutat att ställa in alla matcher i mars. Detta för att förenkla för alla inblandade parter med planering av sin verksamhet. Men vi öppnar också upp för att om Folkhälsomyndigheten återigen skulle tillåta enstaka matcher så kommer vi administrera träningsmatcher för de lag och föreningar som vill spela, säger Johan Carlsson.

Fakta kring besluten och dess påverkan rörande innebandyn i Värmland:

- Alla seniorserier stängs ner och säsongen är över

- Alla seniorlag behåller sina serieplatser till 2021/22

- Rörande det fåtalet vakanta platser som finns i några seniorserier så pågår det en diskussion hos VIBF:s Tävlingskommitté om dessa ska fyllas upp av lag från underliggande serier eller inte. Information rörande det kommer delges föreningar innan serieinbjudan till 2021/22 skickas ut i april.

- Alla juniorserier samt serier på röd, blå och grön nivå stängs ner och inga fler matcher kommer spelas. Detta inkluderar även HJ17 Region.

- Om det enstaka matcher kommer tillåtas så kommer VIBF administrera träningsmatcher för de föreningar och lag som vill spela. Detta gäller även junior- och seniorlag, om det skulle tillåtas.

- F/P15-DM och senior-DM är inte inställt. Tävlingskommittén återkommer med information under mars rörande dessa tävlingar till inblandade föreningar.

Vi frågor rörande besluten påverkan av distriktsserierna i Värmland kontakta Johan Carlsson på johan.carlsson@innebandy.se.

short_text    Publicerat av Johan Carlsson 2021-02-26, kl 14:44