Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Serieinbjudan 2020/21

För en månad sedan tog innebandysäsongen i Värmland slut i och med att all verksamhet lades ner p.g.a. coronaviruset och COVID-19. Nu tar vi dock sats mot den kommande säsongen 2020/21 och det gör vi med att skicka årets serieinbjudan till föreningarna.

Vi planerar för en ordinarie start av säsongen med junior-DM i september och seriestart i månadsskiftet september/oktober. Självklart följer vi utvecklingen och de direktiv som kommer från FHM. Om läget förändras så kommer vi givetvis kommunicera ut eventuellt nya beslut/besked till föreningarna.

Nyheter till säsongen 2020/21

- Föreningarna kommer att kunna dela upp betalningen av serieavgiften i två delar, där de första 50% betalas senast 30 juni och resterande 50% senast 30 september. Detta är ett önskemål, från er föreningar, som VIBF:s styrelse är glada att nu kunna sjösätta. Observera dock att samma regler som tidigare gäller för avanmälan, det vill säga att lag som avanmäler sig efter 10 juni betalar full serieavgift. Se dokumentet ”Lokala förutsättningar” för fullständiga regler kring avanmälan.

- En annan nyhet för året är att nyanmälda A-lag inte behöver betala någon serieavgift för sitt första år i seriespel. För nyanmälda U-lag gäller att halv avgift betalas. Detta är ett beslut som tagits efter diskussioner om detsamma med er föreningar på Tävlingskonferensen i februari. Syftet är att skapa ännu bättre möjligheter för att få fler seniorlag i seriespel.

- Reglerna för vad som gäller matchändringar har ändrats. Det berör föreningarnas ansvar gällande kontakt med domare som dömer match som ska flyttas. Se ”Lokala förutsättningar” kapitel 3 §12, d) Ansökan inkommen 6 dagar - 0 dagar före ordinarie matchdatum.

- Serieträffarna för röd och blå nivå kommer hållas i digital form (mer information kommer längre fram kring detta)

Dokument och information

denna länk finns alla dokument och all information samlad rörande serieinbjudan

Som vanligt ska serieanmälan vara inskickad senast 18 maj till Värmlands IBF.

 

Vid frågor hör av er till Johan Carlsson på 054-2021442 och johan.carlsson@innebandy.se.

short_text    Skrivet av Johan Carlsson 16 april 2020