Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Seniorserierna går över till enkelmöten

Värmlands IBF:s coronagrupp har beslutat att man inte anser att scenario 1 (dubbelmöten) för seniorserierna är möjligt att genomföra. Istället går man nu vidare med scenario 2 (enkelmöten) i arbetet med en eventuell återstart av seriespelet.

VIBF:s coronagrupp har löpande möten för att både diskutera situationen kring innebandyn i Värmland och för att ta beslut rörande de scenarion, om uppstart, som tagits fram i samråd med föreningarna. Innan helgen hade man ett sådant möte och tog bland annat beslut om att nu övergå till scenario 2 för seniorserierna.

Scenario 1, som innebar att alla seniorserier skulle genomföras med dubbelmöten, krävde att alla serier skulle börja spela vecka 5 eller 6. Men med hänsyn till läget i både vår region och i Sverige i stort så anser inte VIBF:s coronagrupp att en sådan uppstart är möjlig och väljer därför redan nu att gå vidare till scenario 2, för att ge föreningarna bättre förutsättningar att kunna planera sin verksamhet.

Dessutom skulle en uppstart enligt scenario 1 ske efter att lagen haft en mycket kort förberedelsetid och få träningar, efter ett långt uppehåll. 

Beslutet innebär därmed att arbetet nu går vidare med en eventuell uppstart utifrån scenario 2. Scenario 2 innebär att alla seniorserier genomförs med enkelmöten och de första matcherna kommer, om det är möjligt, att spelas från 1 mars och avslutas under första halvan av april. Därefter tar kvalspel vid och de beräknas vara klara i månadsskiftet april-maj.

Gällande förutsättningarna för upp- och nedflyttning så påverkas dessa inte av att serierna nu planeras att genomföras med enkelmöten.

Administrativt innebär detta inte så mycket jobb för föreningarna, detta eftersom vi kan återanvända många av de inskickade matchtiderna för matcherna från scenario 1. Endast ett mindre antal matchtider kommer att behöva bokas av några få föreningar.

Föreningarna och lagens kontaktpersoner kommer idag och imorgon att få information via mejl kring vad som gäller rörande datum och administration i respektive serie. Vi ber er därför avvakta med att komma med frågor innan ni tagit del av den specifika informationen som ni får vi mejl.

short_text    Publicerat av Johan Carlsson 2021-01-18, kl 14:51