Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Säsongsavslutning i elitutvecklingsnätverket

Det var full verkstad och gott om kreativa diskussioner när nätverket med fokus på elitutveckling sågs för sista gången denna säsong.

Nätverket innefattar deltagare från föreningar med lag i förbundsserier och syftet är att stärka, stötta och kompetenshöja de föreningar som bedriver elitverksamhet och hjälpa dem att hitta formerna för att kunna leva upp till de krav som ställs, vilket bland annat innebär att skapa en hållbar organisation över tid.

Under den gångna säsongen har gruppen träffats fem gånger och områden i fokus har bland annat varit hållbara organisationer, framgångsrika arrangemang och moderna sponsringssamarbeten.

- Deltagarna har bidragit med så otroligt många kreativa tankar och idéer under hela nätverksserien och det finns verkligen ett genuint och orubbligt engagemang kring att tillsammans vilja jobba för att utveckla den värmländska innebandyn än mer, säger Camilla Olsson, kanslichef hos VIBF. 

Gruppen kommer att fortsätta ses även under nästa säsong, med fokus på att hitta ännu fler samverkansmöjligheter och löpande diskutera aktuella frågor över föreningsgränserna.

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2019-05-21, kl 09:45