Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Riktlinjer för idrottsföreningar från 1 juni (uppdaterad)

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. Oavsett ålder är det från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper.

Läs mer om FHM:s uppdaterade föreskrifter på RF:s hemsida - klicka här

Utifrån FHM:s nya riktlinjer har SIBF uppdaterat rekommendationer och riktlinjer för innebandyn - läs mer och ta del av vad som gäller här

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2021-05-31, kl 16:42