Rekrytering i fokus hos elitutvecklingsnätverket

Den här säsongen samlar vi våra föreningar med lag i förbundsserier och  i vår regionala division 1 för damer i en nätverkssatsning med fokus på elitutveckling.

Syftet  är att stärka, stötta och kompetenshöja de föreningar som bedriver elitverksamhet och hjälpa dem att hitta formerna för att kunna leva upp till de krav som ställs, vilket bland annat innebär att skapa en hållbar organisation över tid.

Under gårdagskvällen genomfördes den andra träffen i serien och denna gång var ämnet rekrytering. Lars Andersson, elitutvecklingsansvarig hos Värmlandsidrotten, gästföreläste och lyfte tankar och erfarenheter från sina många år inom flera olika idrotter. 

Mötet kantades av en rad spännande diskussioner, reflektioner och kreativa tankar kring hur vi tillsammans kan tänka nytt och utanför boxen, inte minst när det gäller att besegra förlegade ramar och strukturer samt skapa attraktiva och långsiktigt hållbara ledaruppdrag.

 

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 20 november 2018