Här till nedan kan ni ta del av de domardirektiv som VIBF:s domarkommitté fastslagit samt att ta del av det domarreglemente som finns för VIBF: s domare.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS