Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Rapport från tävlingskongressen

I söndags hölls SIBF:s tävlingskongress, där SIBF själva, alla distrikt och föreningar med lag i förbundsserierna fick ta ställning inskickade motioner och förslag gällande tävlingsbestämmelserna för de två kommande säsongerna. Bland motionerna fanns en från Värmland gällande ålder i SM-tävlingar.

Första motionen som behandlades var också den ovan nämnda motionen. Motionen innebar i korthet att åldern i DJ-Juniorallsvenskan höjs från 17 till 18 år och att DJ18-SM utgår och att F16-SM återinförs.

Uppland och Värmland yrkade på bifall i sina anföranden medan SIBF yrkade på avslag i sitt anförande. Efter det fick kongressen ta ställning till motionen och med röstsiffrorna 193-95 så blev det bifall för motionen, och med andra ord från och med säsongen 2021/22 kommer DJ-Juniorallsvenskan att spelas med 18 år (född 2003) som högsta ålder samt att F16-SM återinföras. F16-SM genomförs i samma typ av cupform som DJ18-SM har genomförts.

- Vi är förstås jättenöjda med att kongressen valde att bifalla vår och Upplands motion. Vi är övertygade om att detta kommer öka chanserna att vi har fler tjejer som fortsätter spela innebandy i framtiden nu när det kommer finnas nationella juniorserier hela gymnasietiden även för tjejerna. Inför kongressen hade våra kollegor i Uppland gjort en undersökning som visade att 49 av 55 lag i juniorallsvenskan stod bakom förslaget att höjda åldern. De hade även undersökt vad NIU-gymnasier ansåg om motionen. Tolv NIU-gymnasier svarade på undersökning och samtliga stod bakom motionen, säger Anders Nilsson, ordförande i Värmlands tävlingskommitté.

Efter detta tog kongressen ställning till övriga motioner. Några av dessa var:

- Östergötlands IBF motionerade om att från och med säsongen 2022/23 ska matcher på blå nivå genomföras i spelformen 4 mot 4 istället för 5 mot 5. Motionen bifölls av kongressen och Värmland röstade för att motionen skulle bifallas.

- Djurgårdens IF IBS motionerade om att föreningar ska kunna ha spelare på dubbel licens till föreningar i lägre serier än den som föreningen själv spelar i. Motionen bifölls av kongressen och Värmland röstade för att motionen skulle bifalls.

Sedan fick kongressen sta ställning till SIBF:s förslag till nya tävlingsbestämmelser. De godkändes i stora drag, med några få undantag, se nedan.

- SIBF hade föreslagit att samarbetsavtal ej ska få tecknas av lag i SSL och Allsvenskan. Värmland yrkade på avslag och kongressen valde att avslå förslaget. 

- SIBF hade föreslagit att en spelare som ska representera ett distrikt i SDF-SM ska tillhöra en förening i det aktuella distriktet två månader innan SDF-SM, istället för nuvarande regeln som anger en månad. Värmland yrkade på avslag, och efter en del debatt valde SIBF att dra tillbaka sitt förslag.

Ytterligare information finns att läsa här.

short_text    Publicerat av Johan Carlsson 2021-04-21, kl 10:40