Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Positiva besked från regeringen och riktlinjer för seriespelet väntas inom kort

Regeringen har idag 21 augusti presenterat sitt förslag till ett förlängt stöd till idrottsrörelsen på en miljard kronor för resten av 2020. Samtidigt meddelades att förslag till undantag av ordningslagen för idrott och kultur skickas på snabbremiss. Detta öppnar för möjligheten att ta in viss publik från den 1 oktober.

Läs mer om dagens presskonferens och beskeden som lämnades här…

Så kommenterar Svensk Innebandy dagens besked..

Som distriktsförbund väntar vi nu på Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer för seriespelet och så snart dessa offentliggörs publicerar vi givetvis all info i våra olika kanaler.

Utgångspunkten är att alla serier på distriktsnivå ska starta vid planerade datum, men att det fortfarande är oklart hur publikfrågan ska hanteras. Detta är ett av områdena som SIBF ska tydliggöra i riktlinjerna för seriespelet.

Här på hemsidan hittar ni i nuläget råd och rekommendationer för träningsmatcher och cuper - klicka här. Observera att i dessa nuvarande riktlinjer från SIBF så tillåts ingen publik.

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 5 veckor sedan