Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Nya besked om barn och ungas träning och tävling (uppd.)

UPPDATERAD 6 FEBRUARI KL 11:45

Det tidigare beskedet att spelare födda 2002-2004 ska få spela enstaka matcher fr.o.m. 6 februari har nu korrigerats. Enstaka matcher får endast spelas för spelare födda 2005 och senare.

Idag kom regeringen med besked om att organiserade idrottsaktiviteter, både inomhus och utomhus, möjliggörs även för gymnasieungdomar (ålderskategorin födda 2002-2004).

Efter regeringens besked har SIBF uppdaterat sina riktlinjer, där det bland annat framgår hur träning och enstaka matcher inomhus får bedrivas för ålderskategorin 2002 och yngre. Läs mer här...

I de allmänna råden från FHM ges möjlighet för ålderskategorin födda 2005 och yngre att spela enstaka matcher. Utifrån detta har SIBF tagit fram direktiv om hur enstaka matcher får bedrivas samt beslutat att varje distrikt får definiera hur en regional uppstart ska se ut. 

VIBF:s coronagrupp har beslutat följande gällande enstaka matcher för ålderskategorin 2005 och yngre:

OBS! Nedan gäller under förutsättning att kommunerna/hallägarna tillåter matchspel i sina anläggningar. VIBF har framfört önskemål om en uppstart enligt nedan, vilket RF SISU Värmland kommer att framföra till kommunerna.

- Uppstart får ske tidigast fredag 19 februari.
- Vi startar enligt de riktlinjer vi tidigare tagit fram, där bland annat alla tabeller tas bort och där var tredje omgång stryks, i syfte att skapa mer luft mellan matcherna. När vi fått mer information från kommunerna så kommer vi att ta kontakt med alla föreningar med mer detaljerad information.
- Alla matcher fram till och med 18/2 är inställda. 

Detta är den information vi har i skrivande stund och riktlinjer kan komma att uppdateras och nya beslut tas på olika nivåer, med kort varsel. Vi försöker givetvis kommunicera så snart ny information som påverkar vår verksamhet kommer. Håll gärna koll även på myndigheternas och Riksidrottsförbundets olika uppdateringar.

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2021-02-06, kl 11:49