Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Ny utvecklingsgrupp diskuterade framtiden

Hur kan vi säkerställa att Värmland även framöver fortsätter att vara ett starkt innebandyfäste och hur kan föreningar och förbund tillsammans jobba för att rekrytera, behålla och utveckla spelare?

Det var huvudfrågorna i fokus när vår nybildade arbetsgrupp, med representanter från runtom i distriktet, träffades för första gången under måndagskvällen.

VIBF bildade gruppen i syfte att hitta ett nytt och brett sätt att arbeta med att identifiera och hitta lösningar på de utmaningar vi gemensamt har i distriktet gällande spelarutveckling, både ur ett rekrytera- och ett behållaperspektiv. Ambitionen är att arbetsgruppen i slutänden ska presentera en konkret åtgärdslista med insatser, som föreningar och förbund tillsammans kan arbeta för att genomföra.

Under den första träffen ägnades merparten av tiden åt att hitta formerna för arbetet och åt att tillsammans spika metoden att jobba efter. Mötet processleddes av David Hanley och Björn Adolfsson från Värmlandsidrotten.

Deltagarna i utvecklingsgruppen är från olika delar av distriktet och besitter en rad olika kompetenser kopplade till innebandyn. Alltifrån tränare på olika nivåer, till spelare och föreningsledare ingår.

Nästa träff, där gruppen mer konkret kommer att börja jobba med möjliga framtida insatser, är planerad till december månad.

 

 

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 5 november 2019