Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Möt Lars Einar Engström - en av våra inspiratörer i Fifty/Fifty

I onlineutbildningen Fifty/Fifty delar en rad inspiratörer med sig av sina personliga tankar och erfarenheter om idrott och jämställdhet. I klippet nedan möter du exempelvis den internationellt hyllade författaren och föreläsaren Lars Einar Engström. 

Fifty/Fifty är VIBF:s och Värmlandsidrottens storsatsning som ska inspirera och sprida kunskap om jämställdhet inom idrotten. Webbutbildningen öppnar brett till hösten, men redan nu är några föreningar igång i en pilotomgång.

Fifty/Fifty vänder sig till föreningsstyrelser och består av sex digitala lektioner som genomförs i samband med lika många styrelsemöten. Varje lektion tar 30-45 minuter.

Syftet med utbildningen är att föreningen ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna. Fifty/Fifty ska så frön till nya tankar och leda till att föreningar kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse.

Fifty/Fifty öppnar för alla föreningar efter sommaren, men redan nu kan du registrera dig och din förening på www.fifty-fifty.nu, så kontaktar vi er och hjälper er igång när utbildningen öppnar brett. Välkomna!

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 5 juni 2019