Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Möjlighet att söka återstartsstöd för föreningar

Återstartsstödet från RF är ett ekonomiskt stöd som syftar till att idrotten ska få en chans att hitta tillbaka efter pandemin för att sedan fortsätta framåt och växa.

Med hjälp av återstartstödet kan föreningar genomföra utbildningar, aktiviteter och satsningar som resulterar i ett ökat antal utövare, ledare och domare i föreningen.

Förutom möjligheten till återstart får vi nu även chansen att göra en omstart. Ta tillfället i akt, utveckla den verksamhet ni har och våga testa nya saker som kanske lockar till sig fler målgrupper.

Föreningar kan söka återstartsstöd för följande aktiviteter:

Utbildningar – Subventionerna av Svensk Innebandys utbildningar för ledare, domare och organisationsledare höjs markant under kommande säsong så att det blir helt gratis eller väldigt billigt. Ansökan om subvention görs av förening på IdrottOnline.

Läger, cuper och prova på -verksamhet – Aktiviteter och satsningar som syftar till att återrekrytera och nyrekrytera utövare, ledare och domare (matchledare och ungdomsdomare) kommer att beviljas idrottsmedel upp till 50 000 kr. Ansökan görs av föreningar på IdrottOnline.

Hur ansöker föreningar om återstartsstöd?
Endast föreningar kan ansöka om ovanstående återstartsstöd i form av idrottsmedel på IdrottOnline. Det är endas föreningens ordförande, kassör eller firmatecknare för idrottsmedel som har behörighet att skicka in en ansökan. Ansökan görs via Svenska Innebandyförbundet, Återstartstöd – återstartsstöd IF.

Klicka här för att se en ansökningsguide som steg för steg beskriver hur ni genomför en ansökan.

Glöm inte Projektstöd IF
Utöver återstartsstödet kvarstår möjligheten att ansöka om idrottsmedel. Bland annat kan föreningar söka upp till 15 000 kr för att jobba med föreningsutveckling utifrån sex olika paket. 

Frågor?
Hör av dig till Sofia Carlsson på telefon 054- 202 14 44 eller via e-post sofia.carlsson@innebandy.se

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2021-09-28, kl 07:23