Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020

Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.

Regeringen har beslutat att ge idrottsrörelsen 1 miljard kronor i förlängt stöd på grund av Coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Föreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar:
- Ansökan om stöd för kvartal 3 (juli, augusti, september. Ansökan är öppen för föreningar från 15 oktober till 26 oktober.
- Ansökan om stöd för kvartal 4 (oktober, november, december) öppnar i januari, exakta datum ej fastställda.

På RF SISU Värmlands hemsida finns all information om hur ansökan görs och vilka underlag som krävs - klicka här

RF SISU bjuder vidare in till en digital informationsträff onsdag 14 oktober kl 18.00-19.00, där man går igenom regler och riktlinjer för stödet - läs mer och anmäl dig till informationsträffen här

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 1 vecka sedan