Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Information rörande seniorserier

Uppdaterad 2021-01-08 kl 17:40

Värmlands Innebandyförbunds Tävlingskommitté (TK) har tagit beslut om vilka scenarion som ska gälla för alla seniorserier.

Besluten har tagits efter flera TK-möten och efter att alla föreningar haft möjligt att delta på en digital serieträff och sedan haft möjlighet att inkomma med ytterligare feedback per mail.

Information om barn- och ungdomsserier presenteras imorgon.

Besluten

Vad baseras besluten på?
Besluten baseras på de riktlinjer som vi fått av SIBF, dialogen vi haft med er föreningar och den samlade kunskapen kring tävlingsfrågor som finns i TK. Vi har hela tiden haft som ambition att försöka jobba med scenarion som i möjligaste mån innebär att alla planerade omgångar kan spelas.

Samtidigt är vi medvetna om att det finns utmaningar med halltider på helgerna, långa resor på vardagarna och liknande. Utöver det vill vi ha en röd tråd i våra beslut där samma förutsättningar gäller i serier med lika många antal lag, alltså att herrar division 2 och damer division 1 följer samma mönster exempelvis. Samt för kvalens skull att alla damserier slutar maximalt en vecka isär, och givetvis detsamma på för herrserierna.

Hur snabbt ska seriespelet börja efter att restriktionerna blivit släppta?
Om restriktionerna släpps på en måndag och därmed möjliggör kvällsträningar den aktuella måndagen kommer seriespelet börja helgen samma vecka.

Om restriktionerna släpps på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag kommer seriespelet börja efterföljande vecka.

Med bakgrund av detta har TK tillsammans med VIBF:s coronagrupp tagit beslut om att pausa allt seriespel under perioden 1-14 januari. Detta för att ge alla lag en rimlig chans att börja träna innan seriespelet börjar om restriktionerna släpps efter nyårshelgen eller trettonhelgen. Matcherna under denna perioden skjuts upp, mer information om det nedan.

Sista speldatum för serierna?
Damer division 1 och herrar division 2: Helgen 24-25 april.

Damer division 2-3 och herrar division 3-5: Helgen 17-18 april.

Orsaken till skillnaden på slutdatum är att D1 och H2 har fler omgångar i sina serier.

Vilka är de olika scenarion som gäller?

Scenario 1:
Serierna genomförs med dubbelmöten, med senaste starten i slutet av januari/början av februari.  

Scenario 2:
Serierna genomförs med enkelmöten, med start någon gång under februari eller mars.

Enkelmöten innebär att omgång 1-9* i spelschemat ska genomföras.

* = i H2 och D1 gäller omgång 1-11 och i H5 västra omgång 1-7 (detta beroende hur många lag som respektive serie är baserad på)

Scenario 3:
TK har ej tagit beslut om vilket datum som gäller för när seriespelet ställs in helt. Men även om det skulle dröja till första halvan av mars innan seriespelet kan börja anser TK vi kan få in de återstående omgångarna i scenario 2 under mars och april.

Vad gäller för matchändringar?
Ett mail per serie skickas ut rörande direktiv för matchändringar till föreningarnas och respektive lags kontaktpersoner.

Vad gäller kring upp- och nedflyttningar?
Upp- och nedflyttningar samt genomförande av respektive kval kommer ej att ändras oavsett om serierna genomförs med enkel- eller dubbelmöten.

short_text    Publicerat av Johan Carlsson 2021-01-08, kl 17:41