Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Information om nya nationella allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har kommunicerat nya allmänna råd som ska gälla fr.om. 14 december. I dessa finns riktlinjer för träning för spelare födda 2004 och äldre samt för enstaka matcher för spelare födda 2005 och yngre.

Träning för spelare födda 2004 eller äldre
SIBF har efter dialog med RF och de andra lagbollidrotterna utarbetat rekommendationer som ett komplement till de råd och riktlinjer som redan finns i de så kallade protokollen (protokollen kommer löpande att uppdateras inom de närmaste dagarna).

Observera att råden nedan gäller träning. Spelare födda 2004 eller äldre ska ej spela match.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende träning för personer födda 2004 eller äldre:
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

SIBF:s kompletterande rekommendationer för träning för spelare födda 2004 eller äldre
Att genomföra träning under situationen med covid-19 ställer höga krav på anpassning och att varje individ tar ett stort ansvar för att minska risken för smittspridning.

Håll avstånd
Byt om hemma
Håll genomgångar utomhus eller i stor lokal
Välj övningar som minimerar fysisk kontakt
Undvik fysisk kontakt som inte är en naturlig del av spelet

Dela inte utrustning med varandra
Tänk på vattenflaskor, västar, handdukar osv

Genomför aktiviteten utomhus
Om möjligt genomför träningen utomhus

Ersätt träningspass inomhus med utomhus i högre utsträckning
Fysträning bör ske utomhus, undvik gym

Transport
Res till träning individuellt

Undvik att resa kollektivt

Utför aktiviteten i mindre grupper
Åtta (8) personer ska vara normerande

Om fler än åtta tränar tillsammans i samma idrottshall bör respektive träningsyta vara tydligt avgränsad med vikvägg eller motsvarande
Blanda inte träningsgrupperna
Sätt samman träningsgrupper utifrån de som redan träffas socialt t.ex. i skola eller arbete
Minimera antalet ledare och andra runt gruppen

Träning för spelare födda 2005 och yngre
Träning är fortfarande tillåten och FHM:s allmänna råd, SIBF:s och respektive SDF:s riktlinjer och rekommendationer ska följas.

Tävling för spelare födda 2005 och yngre
FHM öppnar i de nya allmänna råden för att spelare 2005 eller yngre kan spela enstaka matcher. SIBF och SDF undersöker möjligheterna för ansvarsfull uppstart av någon form av matchspel för barn och ungdomar med tänkbar start i månadsskiftet januari/februari. Mer information om detta preliminärt i vecka 3.

Fram tills att nytt besked om detta kommer så får inga matcher förekomma, varken träningsmatcher eller seriematcher.

Träning och tävling för SSL dam och herr samt Allsvenskan herr
Verksamheten fortlöper som planerat och SIBF:s tävlingsreglemente ska följas vid träning och match.

Länk till Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet.

Länk till SIBF:s scenarier för eventuell uppstart av tävlingsverksamheten i förbundsserierna.

Länk till SIBF:s corona-info

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2020-12-12, kl 12:09