Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Införande av vaccinationsbevis från 1 dec

Från och med 1 december gäller nya regler om uppvisande av vaccinationsbevis på offentliga tillställningar med över 100 personer i publiken.

SIBF har uppdaterat sitt Covidprotokoll med all information som rör detta - läs mer här

Även Riksidrottsförbundet har sammanställt information om vad som gäller för tävlingar inomhus från 1 december, oavsett idrott - läs mer här

Sammanfattningsvis kan sägas att från 1 december har anordnare av offentliga tillställningar inomhus tre val:

1. Begränsa antalet åskådare så att det inte överstiger 100 personer (vilket innebär att antalet åskådare behöver räknas)

2. Tillåta det maximala publikantalet som tillåts i anläggningen enligt brandmyndigheterna, men då kontrollera vaccinationsbevis för alla personer över 18 år

3. Tillåta över 100 personer men tillämpa smittskyddsåtgärder (anvisad sittplats, 1 meter i alla riktningar mellan sällskap, max 8 personer i sällskap och så vidare)

Utövare, domare och funktionärer räknas inte som åskådare och behöver därmed inte uppvisa vaccinationsbevis, utan det gäller endast dem som sitter i publiken.

Även om det endast är personer över 18 år som behöver uppvisa vaccinationsbevis så räknas alla, oavsett ålder, med i publikantalet.

Riksidrottsförbundet har sammanställt information om hur vaccinationsbevisen laddas hem och hur de ska kontrolleras - läs mer här

Det är viktigt att som arrangör kommunicera ut (på webb, i matchkallelse till gästande lag, sociala medier etc) om vad som gäller på en specifik match, så att publiken som kommer vet om de ska uppvisa vaccinationsbevis.

Det är fullt möjligt att göra olika val på olika matcher, exempelvis att tillåta över 100 personer på en match och då kräva vaccinationsbevis, men på en annan match begränsa åskådarantalet till max 100 personer. Observera dock att åskådarantalet behöver räknas vid det sistnämnda alternativet, så även det kräver en administrativ insats från arrangörens sida. Med andra ord, oavsett vilket alternativ som väljs, så behövs funktionärer som antingen räknar publiken eller kontrollerar vaccinationsbevis vid varje match.

Det är Länsstyrelsen som är kontrollinstans för att dessa nya regler efterföljs och de åker ut och gör stickprovskontroller framöver. Myndigheten kräver att arrangörer dokumenterar hur de ska göra kontrollen av vaccinationsbevis, om detta val tillämpas. Det handlar dock bara om att skriva ner de val som görs samt rutinerna för detsamma i ett dokument, förslagsvis ett styrelseprotokoll. 

Vid cuper, poolspel eller liknande arrangemang så räknas endast spelare och ledare som just då spelar match som spelare och ledare. Spelare och ledare som väntar på sin nästkommande match och befinner sig på läktaren räknas som publik och ingår då i publikantalet. Detta innebär i praktiken att varje poolspel kommer omfatta närmare 100 eller fler än 100 personer i publik.

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2021-11-30, kl 21:18