Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Förlängd paus av tävlingsverksamheten

I fredags, 18 december, fattade regeringen beslut om nya restriktioner för samhället p.g.a. covid-19. Till följd av det har Värmlands IBF:s corongrupp beslutat om att förlänga pausen av seriespelet från 14 januari till den 24 januari.

I de skärpta restriktioner finns följande text med:

- All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och muséer.

Detta innebär i praktiken att inga innebandymatcher kan spelas fram till och med 24 januari. Undantaget är SSL dam och herr och Allsvenskan herr.

Med bakgrund av det har VIBF:s coronagrupp beslutat att den pågående pausen av seriespelet i distriktsserierna som Värmland administrerar, som hade slutdatum 14 januari, förlängs till och med den 24 januari. Nedan kan ni läsa hur det påverkar de olika serierna:

Seniorserier

Alla matcher under perioden 14 januari – 24 januari skjuts upp. Föreningarna får mail med information rörande hur dessa matcher ska hanteras sett till nya datum.

VIBF:s coronagrupp kommer i mitten av januari ta beslut om pausen ska förlängas ytterligare eller inte. 

Coronagruppen är väl medvetna om att det är stor risk att seriespelet inte kommer att kunna komma igång vecka 4 (25 januari är måndag) och att den nuvarande pausen eventuellt måste förlängas ytterligare. Men coronagruppen har valt att ta beslut om ytterligare förlängning av pausen först i mitten av januari, så att de säkerställer att de har så mycket information på bordet som möjligt.

Vad gäller kring de olika scenarierna?
Gällande de scenarier, som tagits fram i samråd med föreningarna, så är detta VIBF:s bedömning i nuläget:

Det mest sannolika just nu är att scenario 1 (dubbelmöten) inte kommer att kunna genomföras och att det istället är scenario 2 (enkelmöten med start i februari) eller scenario 3 (enkelmöten med start i mars) som är det mest troliga. Men som sagt, definitivt besked rörande scenario 1 kommer att meddelas i mitten av januari.

Läs mer om de olika scenarierna här.

Barn- och ungdomstävlingar (inklusive DJ20)

Alla matcher under perioden 14 januari – 24 januari ställs in och kommer ej spelas eller skjutas upp.

Precis som för seniorserierna kommer VIBF:s coronagrupp ta beslut i mitten av januari om pausen kommer förlängas ytterligare eller inte.

Gällande matcherna för perioden 12 november – 31 december så får dessa fortsatt planeras om, vi uppmanar då att lägga in matcherna på datum i slutet av februari, mars eller april (april är endast möjligt för de röda serierna).

Lagen har, som vi meddelat tidigare, även möjlighet att ställa in matcherna från perioden 12 november – 31 december. Detta görs genom att kontakta motståndarna och sedan undertecknad för att meddela sitt beslut.

Vid frågor:

Johan Carlsson - 054-2021442 eller johan.carlsson@innebandy.se

short_text    Publicerat av Johan Carlsson 2020-12-22, kl 14:36