Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Fifty/Fifty har öppnat

Idag öppnar Fifty/Fifty – VIBF:s och Värmlandsidrotten onlineutbildning, som ska inspirera och sprida kunskap om jämställdhet inom idrotten.

Webbutbildningen vänder sig till föreningsstyrelser och består av sex digitala lektioner som genomförs i samband med lika många styrelsemöten. Varje lektion tar 30-45 minuter.

Syftet med utbildningen är att föreningen ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna.

Fifty/Fifty ska så frön till nya tankar och leda till att föreningar kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse.

Sedan juni månad har det varit möjligt för alla föreningar i Värmland och alla innebandyföreningar i Sverige att förhandsregistrera sig för att kunna gå utbildningen under hösten. Och hela 30 föreningar från norr till söder har redan bokat in sig.

- Det känns fantastiskt att vi nu är i skarpt läge och att förhandsintresset varit så stort. Vi hoppas och tror att den helt digitala utbildningsformen blir ett flexibelt, modernt och lättillgängligt sätt för föreningarna att angripa en stor och väldigt avgörande fråga, säger Camilla Olsson, kanslichef hos Värmlands Innebandyförbund.

Föreningar som vill starta utbildningen surfar in på www.fifty-fifty.nu och registrerar sig och kan sedan köra igång med lektionerna vid nästkommande styrelsemöte.

Fifty/Fifty är framtagen av VIBF och Värmlandsidrotten med stöd av Svenska Innebandyförbundet och Riksidrottsförbundet.

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 16 september 2019