Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Eventuell återstart av tävlingsverksamheten - vad gäller?

Innan jul tog VIBF, tillsammans med föreningarna, fram tre olika tävlingsscenarier för en eventuell återstart av seniorserierna, om/när pandemiläget tillåter. Förbundets Coronagrupp har nu beslutat att man övergår till tävlingsscenario 2, som innebär enkelmöten i alla seniorserier, med start tidigast 1 mars. Barn- och ungdomsmatcher kan starta när restriktioner från regeringen och FHM tillåter.

Beslutet om att redan nu övergå till nästa scenario på seniorsidan är taget utifrån att smittoläget fortfarande är så bekymmersamt att VIBF inte ser det som troligt att kunna komma igång enligt scenario 1 och att det då är bättre att alla får ett beslut att förhålla sig till och kunna planera utefter i god tid.

Om verksamheten tillåts återupptas tidigare, enligt myndigheternas restriktioner, så får lagen istället en chans till förberedelsetid i form av träning, efter ett långt uppehåll.

Uppstart enligt scenario 2 innebär att matcher i seniorserierna startar tidigast 1 mars och slutar under första halvan av april och därefter tar respektive kval vid. Läs mer om en återstart av seniorserierna här...

När det gäller barn- ungdomsserierna ser förbundet det som ytterst viktigt att ungdomarna får komma igång med matcher i någon form, om smittoläget och restriktionerna medger, då det finns en uppenbar risk att både innebandyn och idrotten i stort tappar utövare.

Ett upplägg har tagits fram för hur en återstart skulle kunna se ut, utifrån de direktiv som getts av Svenska Innebandyförbundet. Läs mer om en återstart av barn- och ungdomsmatcher här...

Vid frågor om de olika tävlingsuppläggen kontakta gärna Johan Carlsson, på tfn 054- 202 14 42 eller via e-post johan.carlsson@innebandy.se

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2021-01-18, kl 15:02