Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ett snack med Tävlingskommitténs ordförande

Anders Nilsson är ordförande i förbundets Tävlingskommitté, som just nu jobbar febrilt med säsongsstarten i en tid som på många sätt är annorlunda, kopplad till pandemiläget. Vi passade på att ställa några frågor om Tävlingskommitténs arbete och ansvarsområden.

Vad är Tävlingskommitténs uppdrag och vad jobbar ni löpande med?
Tävlingskommittén, som består av fyra personer, har som uppdrag att ansvara för VIBF:s tävlingsverksamhet. Vi har hand om allt som omfattar tävlingsfrågor. I detta ingår bland annat att handlägga tävlings- och dispensärenden, upprätta serieindelning, genomföra DM och ansvara för tävlingsbestämmelserna. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla våra olika tävlingar, såsom seriespel, DM och Lilla VM. 

Vilka frågor är aktuella just nu?
Just nu handlar förstås väldigt mycket om hur vi ska kunna bedriva en tävlingsverksamhet under pågående pandemi, både avseende hur vi anpassar våra tävlingar och definierar hur alla inblandade personer bör bete sig i hallarna, innan under och efter matcher.

Du har varit med i Tävlingskommittén under många år, vad har utvecklats under den här tiden och vad är ni mest stolta över i arbetet?
Tidigare hade Tävlingskommittén även hand om alla bestraffningsärenden i vår region, men sedan några år tillbaka sköts detta på nationell nivå. Det tycker jag har gett oss möjligheten att lägga mer fokus på utvecklingsfrågor av olika slag. Jag är stolt över att vi i Värmland gått i bräschen för att hela tiden utveckla seriesystemet, där vi ju tog fram det så kallade klassystemet, vilket i mångt och mycket låg till grund för skapandet av dagens SIU-system. 

Vilka frågor brinner du personligen allra mest för?
Jag brinner allra mest för SIU-tanken och att detta i längden gör att vi får ännu mer jämna matcher och tabeller. Det är ett ständigt pågående arbete och här är vi beroende av hjälp och input från alla duktiga ledare och föreningsmänniskor runt om i distriktet. Det är viktigt med stort deltagande och engagemang, både på våra serieträffar och på den årliga tävlingskonferensen, som går av stapeln i februari varje år och där alla föreningar verkligen har chansen att påverka framtidens tävlingsverksamhet.

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2020-10-09, kl 15:09