Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

En påminnelse om vår gemensamma värvningspolicy

Så här i försäsongstider passar vi på att påminna om vår gemensamma värvningspolicy, som syftar till att undvika värvningar innan 16 års ålder och som dessutom definierar riktlinjer för hur vi ska bete oss vid värvningar därefter.

De flesta unga spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö i sitt närområde, tillsammans med sina kamrater, fram till dess att de nått gymnasieåldern. Värvningar bland unga spelare för också med sig att föreningar får sina lag urholkade och i vissa fall blir tvingade att lägga ner lag eller slå samman två lag. Detta innebär mindre konkurrens i de olika åldersklasserna och därmed en sämre utveckling av spelare, vilket är negativt för idrottens utveckling i distriktet. Genom värvningspolicyn kan vi tillsammans förbättra samarbetet och dialogen mellan föreningar i Värmland.

Vid höstens ordförandekonferens var värvningspolicyn uppe för diskussion och mötet var enhälligt överens om att den fyllt sitt syfte under de år den varit i bruk och att man inte ville ändra eller lägga till något i innehållet. Däremot enades man om att det är mycket viktigt att samtliga föreningar skriver på policyn och därmed ställer sig bakom densamma.

I samband med ordförandekonferensen konstaterades vidare att kontaktlistan över värvningsansvariga behöver uppdateras och via ett utskick till alla ordföranden direkt efter mötet gjordes en del ändringar. På sidan om värvningspolicyn finns kontaktlistan i sin nuvarande form och vi ber er att återkoppla till camilla.olsson@innebandy.se snarast om din förenings uppgifter är felaktiga och behöver ändras.

Ni har alla samtyckt till att dessa kontaktuppgifter publiceras på webben och skulle detta ändras meddelar ni oss bara detta så ändrar eller stryker vi givetvis uppgifter.

Varje förening ansvarar för att värvningspolicyn kommuniceras internt, så att alla berörda känner till vad som gäller. Det är oerhört viktigt att kontakt tas direkt mellan föreningar om ”konflikt” uppstår. Första åtgärd är alltid en dialog mellan berörda parter. VIBF kontaktas först om sådana diskussioner går i stöpet och man känner att hjälp från en extern part är nödvändig.

Läs mer...

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 5 veckor sedan