Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Digitalt möte inför tävlingssäsongen

Måndagen den 14 september kl 18.00 hälsar vi alla föreningar varmt välkomna till ett digitalt möte inför kommande tävlingssäsong under Covid-19. Mötet genomförs via Microsoft Teams.

Nyligen kom SIBF ut med nya riktlinjer för matcher och tävlingsspel kopplade till rådande Coronaläge och samtliga innebandydistrikt har nu även fått en dragning, där vi gått igenom en del ytterligare frågor.

Tävlingskommittén hos Värmlands Innebandyförbund har utifrån mötet och riktlinjerna spikat hur tävlingsverksamheten i Värmland ska bedrivas under Covid-19, vilket vi går igenom under Teams-mötet. Det inkluderar även hur arrangemangen kring respektive match påverkas och vilka åtgärder som respektive förening behöver vidta.

Viktigt att ALLA föreningar är representerade med en eller flera personer som sedan kan ta informationen vidare internt.

Förslag på personer som bör delta i mötet:

- Ordförande (eller annan styrelserepresentant)
- Medlem i sportgrupp
- Arrangemangsansvarig
- Ungdomsansvarig

Anmäl föreningens representanter till camilla.olsson@innebandy.se senast 11/9.


Länk till mötet nedan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQwM2YxMGItN2QzZS00NmI0LTg2ZTktOGM1YjE1MjQ5OGNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef4e4404-aa61-4aab-88dc-379abfc36553%22%2c%22Oid%22%3a%222d36e85e-33ca-452e-8155-018c4a0e06d1%22%7d 

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 3 veckor sedan