Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Beslut från FHM 24 feb: Stopp för enstaka matcher

Folkhälsomyndigheten fattade 24 februari ett beslut om att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.

Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget och betyder att enstaka matcher för barn födda 2005 och yngre inte längre tillåts. 

De nya restriktionerna träder i kraft 1 mars, men VIBF:s Corona-grupp har beslutat att även helgens planerade matcher ska ställas in. Kontakt kommer att tas med berörda lag.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens beslut på Riksidrottsförbundets hemsida

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2021-02-25, kl 10:55