Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Beskedet: Fortsatt max 50 personer vid allmänna sammankomster

Vid en presskonferens under eftermiddagen 30/10 meddelade Värmlands landshövding Georg Andrén och smittskyddsläkare Ingemar Hallén att gränsen för antalet personer vid allmänna sammankomster och publikarrangemang i Värmlands län kvarstår vid 50 personer.

Detta gäller från 1 november och i första hand fram till sista november.

Beslutet innebär att det tidigare beskedet från Folkhälsomyndigheten om att 300 personer tillåts vid idrottsarrangemang från 1 november alltså inte träder i kraft i Värmlands län, utan att gränsen kvarstår vid 50 personer.

Orsaken till dagens beslut är den ökade smittspridningen i länet, där man det senaste dygnet noterat det högsta antalet bekräftade smittofall sedan pandemin startade.

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2020-10-31, kl 14:47