Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Antalet tjejer som dömer på distriktsnivå har ökat med 110%!

Även om Värmlands IBF de senaste åren kunnat presentera siffror där antalet distriktsdomare ökat, så har antalet tjejer/kvinnor som dömer på distriktsnivå stått still. Men i år har det skett en explosionsartad ökning med hela 110%!

Under de senaste fyra säsongerna har antalet tjejer/kvinnor på distriktsdomarnivå varit ungefär tio stycken. Även om det till varje säsong tillkommit några nya så har samtidigt lika många valt att sluta att döma. 

Men i år vände den trenden. Förra säsongens siffra på just tio har i år blivit 21. Alltså en ökning på smått osannolika 110%. Antalet distriktsdomare totalt ökade också med just elva stycken, så man kan utan att ljuga påstå att utan de nya tjejerna/kvinnorna hade det inte blivit något nytt rekord gällande antalet distriktsdomare.

- När vi fick siffrorna efter kurserna ville man nästan skrika av glädje. Vi är många som kämpat för att öka antalet tjejer på distriktsnivå i Värmland och att till slut få detta kvittot är fantastiskt roligt, säger Anna-lena Kästel vice ordförande i Domarkommittén.

Värmlands Innebandyförbund har de under de senaste säsongerna arrangerat olika sammankomster för främst tjejer/kvinnor som dömer på distriktsnivå men också för föreningsdomare. Syftet har varit att skapa ett forum där domarna får träffas och utbyta erfarenheter men också för att distriktsdomare ska få träffa föreningsdomare och berätta om likheter och skillnader mellan nivåerna. Utöver detta har domarna fått träffa kvinnor som dömer på elitnivå för att höra om deras resa till där dom är idag.

- Även om hela ökningen av antalet tjejer inte endast kan tillskrivas de sammankomster vi haft så är vi säkra på att det har spelat in. Som ett exempel så arrangerade vi träff med två SSL-domare våren 2019 och då medverkade några dåvarande föreningsdomare, tre av dessa har i år tagit steget upp till distriktsnivå. Sedan handlar givetvis också om det stöd man får i sin förening när man börjar döma och vi kan exempelvis ta upp SK Sifhälla (numera Säffle SK) som på två säsonger nu fått upp fem tjejer till distriktsnivån, en verkligen imponerade siffra av föreningen med domaransvarige Leif Pettersson i spetsen, kommenterar Kästel.

Är ni nöjda med den siffran som ni har nu? 21 domare och totalt 18,75% av alla distriktsdomare är tjejer/kvinnor.

- Vi är förstås nöjda med den ökning som skett, men nej helt nöjda är vi inte än. På föreningsnivån är det en jämnare fördelning mellan killar och tjejer sett till totalen. Vi i Domarkommittén har satt som mål att vi vill ha en fördelning på 50/50 bland distriktsdomarna sett till kön. Nu har fått till ett klart avstamp mot det och nu gäller det vi tillsammans jobbar för att andelen tjejer ska öka än mer, svarar Kästel.

Senare under veckan presenterar vi en tredje och avslutande artikel kring positiva nyheter rörande domarverksamheten.

short_text    Publicerat av Johan Carlsson 2020-10-20, kl 10:50