Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Anmälan om idrottsevenemang till polisen även efter 29/9

Från och med 29/9 har regeringen beslutat om att restriktionerna om publik på idrottsevenemang upphör. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att polismyndigheten i vår region meddelat oss att vi även fortsättningsvis måste anmäla matcharrangemang till dem, precis som under pågående pandemi.

Detta utifrån att det sedan lång tid tillbaka är lagstadgat i ordningslagen, att anmälan om idrottsevenemang ska göras när arrangemangen har publik. Även fortsättningsvis måste alltså idrotterna anmäla sina matcher till polismyndigheten.

Enligt polisen gäller det alla matcher där dörren är öppen för publik, men det de är mest intresserade av är förstås seniormatcher, eventuella derbyn eller andra matcher som kan tänkas locka extra många åskådare.

Att anmäla arrangemangen till polisen kostar inget och görs enkelt via myndighetens webbsida (se länk nedan). Vi har säkerställt att det ska vara ok att föreningen skickar in en (1) samlad anmälan för alla matcher, så att detta endast blir en administration vid ett enskilt tillfälle.

Utifrån våra diskussioner med polisen är tolkningen att ni som föreningar enklast gör enligt nedan:

• Använd polisens e-tjänst för anmälan om idrottsevenemang – https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/sok-tillstand-for-idrottsevenemang/
• När ni kommer till datum för arrangemanget så fyll i från säsongens första match till datumet för säsongens sista match
• Bifoga spelprogram för samtliga era matcher, på den flik där detta efterfrågas

Vid frågor om anmälan om idrottsevenemang kontakta ert lokala poliskontor.

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2021-09-20, kl 16:00