Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Alva Ek undersöker ungas syn på delaktighet

Ungdomars delaktighet inom idrotten. Det är ämnet i fokus för Alva Ek, som just nu praktiserar hos VIBF och genomför en intervjustudie i ämnet.

Alva studerar till vardags idrottsvetenskap på Karlstads universitet, spelar innebandy i Allsvenskan med Hagfors IF Uddeholm och har praktiserat på förbundet i två omgångar.

- VIBF bedriver ett väldigt intressant utvecklingsarbete kopplat till många frågor som jag själv är engagerad i och även kommer i kontakt med via mina universitetsstudier. Det känns extra roligt att ha fått bidra med uppgifter som verkligen fyller en funktion, som detta med fördjupningar inom ämnet ungdomsdelaktighet.

Under den första praktikperioden gjorde Alva ett analysarbete kring en enkät som VIBF genomfört bland 16-åringar som deltagit i förbundets spelarutvecklingsläger och där frågorna handlade om ungdomarnas syn på delaktighet och om huruvida de själva skulle vilja vara mer delaktiga i sina föreningar.

- Enkäten visade att en klar majoritet av de tillfrågade ungdomarna skulle vilja vara mer delaktiga i sina föreningar, både inom laget genom att påverka träningar med mera och i föreningens verksamhet som helhet, säger Alva Ek.

Enkätundersökningen visade vidare att ungdomarna i stor utsträckning kopplar ihop frågan om delaktighet med frågan om kommunikation.

- Många upplever helt enkelt att de inte får frågan om att engagera sig i fler saker och detta är något som föreningar nog generellt behöver utveckla och bli bättre på.

Under den nuvarande praktikperioden följer Alva upp den inledande enkätstudien med att göra djupintervjuer med ett antal ungdomar – fyra killar och fyra tjejer från två värmländska föreningar. Fokus ligger bland annat på att ta reda på HUR ungdomarna skulle vilja vara delaktiga.

- Här ska det förstås bli intressant att se vilka mönster som kommer fram och hur väl intervjuerna rimmar med enkätstudien, där det ju var tydligt att många vill vara mer delaktiga men de får aldrig frågan om det.

Utöver djupintervjuerna med ungdomar så har Alva intervjuat två personer som tidigt engagerade sig brett i sina respektive idrottsföreningar och hon har i dessa intervjuer försökt ta reda på vad personerna drevs av och vad de har för tankar kring hur idrotten kan bli bättre på att engagera fler unga.

- De båda bekräftar bland annat detta med att man måste få frågan, att det är helt avgörande. De kom själva in i sitt engagemang genom att de tidigt fick testa att vara ledare för knattar och sedan växte deras delaktighet därifrån, säger Alva.

Alvas studier om ungdomsdelaktighet utgör en viktig del av VIBF:s insatser inom området, där arbetet kommer att intensifieras ytterligare nästa säsong och där målet är att just få en bild utifrån ungdomarna själva, i syfte att kunna sy ihop rätt satsningar och stötta föreningarna i deras arbete mot sina unga medlemmar.

Foto: Hagfors IF Uddeholm

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2021-04-26, kl 16:15