Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

85% av alla nya distriktsdomare fortsätter

Vi fortsätter vår artikelserie gällande distriktsdomarna med att fokusera på domarna som hösten 2019 tog steget upp till distriktsnivån. Den gruppen skiljer nämligen ut sig både sett till sin storlek, men också sett till hur många som valt att fortsätta döma.

Inför säsongen 2019/20 anmälde sig 27 domare till kursen Distriktsdomare 1 som är första kursen man går som distriktsdomare. Sett till antalet domare var det den största gruppen på DD1-kursen sedan säsongen 2016/17 då  knappt några nya domare tillkom.

Däremellan har det varit mellan 10-15 nya distriktsdomare per säsong. Men det som skiljer gruppen från 2019/20 från de tidigare grupperna är andelen domare som väljer att fortsätta döma efter sin första säsong på distriktsnivån. 

- Vi brukar ha ett frånfälle av mellan 30-40% bland domare som går från år 1 till 2. Sedan ska man ha med sig att de gånger vi har små grupper med nya domare så blir varje person en stor andel i procent. Men att nu kunna konstatera att hela 85% fortsätter efter år 1 i en så stor känns fantastiskt bra. I siffror innebär det att 23 av 27 fortsätter och av de fyra som valt att inte fortsätta beror på det skador i något fall och i två fall att man ska göra lumpen, men siktar på en återkomst när de är klara med det, säger Johan Carlsson tävlingskonsulent med ansvar för distriktsdomarfrågor på VIBF:s kansli.

Även om det är svårt att veta alla orsaker till varför så många valt att fortsätta av denna gruppen så är Domarkommittén övertygade om att satsningen med regioncoacher spelat stor roll.

Satsningen innebär att alla domare som dömer sitt första och andra år på distriktsnivå tilldelas en domarcoach som blir domarens kontaktperson under säsongen och som kommer ut och tittar på matcher som domaren dömer. Detta för att komma med tips och hjälp rent domarmässigt men också för att vara ett stöd till domaren. 

Satsningen inleddes säsongen 2018/19 men tog rejäl fart under fjolårssäsongen. Eftersom antalet nya distriktsdomare var så pass hög fick man rekrytera flera nya regioncoacher och totalt bestod gruppen av åtta personer. Alla åtta är själva aktiva domare eller har nyligen lagt av. Coacherna tilldelas domare efter geografi och ansvarar för mellan fyra till sex domare under säsongen. En av de åtta regioncoacherna är Olivia Kästel-Sjöman, som till årets säsong även fått ett utökad ansvar för gruppen av regioncoacher.

- Rollen som regioncoach är riktigt rolig, givande och viktig. Jag minns själv när man tog klivet upp till distriktsnivå och man lämnades lite vind för våg de första åren. Att vi nu har åtta personer som vill hjälpa och stötta våra nya domare är fantastiskt viktigt och det jobb som görs verkar ju också ge resultat. Till i år har vi fått ytterligare några nya regioncoacher och än så länge har vi aldrig fått ett nej när vi frågat någon om att bli regioncoach. Vi gör också om lite i vår struktur där jag och Linus Larsson kommer ha ett större helhetsansvar så att vi än mer kan utveckla verksamheten löpande, säger Kästel-Sjöman.

Orsaken till att man fått rekrytera nya regioncoacher är att även till årets säsong har närmare 30 personer genomgått DD1-kursen och är således nya distriktsdomare. 

short_text    Publicerat av Johan Carlsson 2020-10-21, kl 11:04