Starta ett nytt seniorlag Värmland

På denna sida informerar vi kort om hur man går till väga när man startar en innebandyförening. Vi ger även ett exempel om ungefärliga kostnader för en säsong i lägsta serien (division 5 herrar och division 3 damer).

Hur man startar en förening:
Länk

Kostnader (exempel för division 5 herrar och division 3 damer 2019/20)


Innan seriestart
- Föreningsavgift till Svenska IBF 1000 kr (vid registrering av föreningen).
- Kansliavgift till Värmlands IBF 1000 kr (betalas senast 30 juni).
- Anmälningsavgift division 5 herrar (8000 kr) resp. division 3 damer (10000 kr) (betalas senast 30 juni).
- Domartillsättningsavgift 1000 kr (betalas senast 30 juni).
- Licensavgifter Svenska IBF 340 kr/spelare. Betalas innan första seriematch. Räknat på 20 spelare ger det en totalkostnad på c:a 18 000 kr.

Under pågående serie
- Domararvoden Domarna 2 x 550 kr (herrar division 5) eller 2 x 630 kr (damer division 3) vid lagets hemmamatcher.
- Reseersättning för  domare * Domarna 25 kr/mil (betalas vid hemmamatcher)
* Normalt tas domare från närområdet. Någon match får man dock räkna med att domare kommer från ort med resa på upp til 10 mil, ger en merkostnad på c:a 500:- (reseersättningen + restidsersättningen). Föreningar från landskapets ytterregioner får räkna med högre resekostnader för domare.

Räkna på en totalkostnad på c:a 12 000:-. Lag från ytterregion får räkna på en något högre kostnad.

Övriga kostnader
-
Tänk dessutom på att i vissa kommuner tillkommer hallhyror för träning och/eller matcher. Kontakta kommunens fritidsförvaltning för att få information om detta. Kontrollera samtidigt om kommunens bidragsbestämmelser.
- Matchdräkter (tröja, shorts, strumpa), både ordinarie ställ och reservställ.
- Bollar, koner etc som behövs till träning och match.