Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ljudslinga till barn- och ungdomsmatcher

Som ett led i stöttningen till våra domare och i strävan efter att uppnå ett bättre hallklimat har vi på VIBF tagit fram en ljudslinga, där barn läst in en kort text som handlar om att föräldrar, ledare och spelare alla tillsammans måste ta ansvar för att skapa ett schysst klimat i hallen och ha en bra attityd gentemot domarna.

Tanken är att denna ljudslinga ska spelas upp innan alla barn- och ungdomsmatcher i länet.

Ljudslingor