Nivåer att döma på

Inom Värmlands IBF så finns det tre övergripande nivåer för domare.

Poolspelsdomare

För domare som fyller 14 år och har gått en föreningsdomarkurs det året de går domarkurs får man döma poolspel under säsongen som aktuell kurs är kopplad till.

Föreningsdomare

För domare som fyller 15 år (eller är äldre) och har gått en föreningsdomarkurs får döma matcher på Grön nivå (poolspel), Blå nivå samt Röda serier 4-6.

Distriktsdomare

För domare som fyller 16 år (eller är äldre) och har gått en distriktsdomarkurs får utöver de ovan nämnda serierna döma Röda serier 1-3 samt i junior- och seniornivå.

Dock har Domarkommittéen satt en olika krav för att få döma i de högsta senior- och juniorserierna för distriktsdomarna. Kraven är följande:

Damer division 1/Herrar division 2/HJ-Juniorallsvenskan:
Klarat av nivå 14.2 på Yoyo-test (konditionstest) samt att man gått en domarkurs är på två dagar (vilket innebär domare som väljer att gå Licenskursen inte blir behöriga att döma i de dessa serier)

Damer division 2/Herrar division 3/DJ-Juniorallsvenskan/HJ17 Elit:
Klarat av nivå 13.2 på Yoyo-test (konditionstest) samt att man gått en domarkurs är på två dagar (vilket innebär domare som väljer att gå Licenskursen inte blir behöriga att döma i de dessa serier)

Övriga serier:
Klarat av nivå 9.1 på Yoyo-test (konditionstest)

Oavsett nivå så måste alla distriktsdomare få minst 17 av 20 rätt på regelprovet.

Konditionstest och regelprov utförs varje år vid domarkurserna.