Domarkommitté

Jan Sandström

Ordförande 
Hagfors, 070-552 84 19, sandstromjan@telia.com

Anna-lena Kästel    

Vice ordförande
Forshaga, 070-561 92 91 , alkastel@gmail.com

David Granström

Ledamot
Storfors, 070-402 04 93, trejumper@hotmail.com

Ludvig Furtemark

Ledamot
Arvika, 070-670 53 19, ludvig.furtemark@hotmail.com

Anna Johansson

Ledamot
Karlstad, 070-355 87 13, an_naj13@hotmail.com

Sofia Carlsson   

Adjungerad tjänsteman
054-202 14 44

Johan Carlsson

Adjungerad tjänsteman
054-202 14 42