Vad krävs för att få göra en matchflytt?

1) Motståndarlag skall godkänna matchflytt *
2) Ny matchtid finns angiven på matchflyttansökan **
3) Motståndare har godkänt ny matchtid
4) Nytt matchdatum skall ligga i anslutning till aktuell serieomgång***
5) Match får ej förläggas efter sista spelomgång. ****
6) Matchflyttansökan för match i sista omgång i serier med gemensam speltid godkänns ej om tredje part kan påverkas.

*) Om synnerliga skäl föreligger kan matchflytt godkännas utan medgivande från motståndare om ansökan inkommit senast 10 dagar före ordinarie matchdatum. Deltagande i SM-turnering i innebandy kan vara ett sådant skäl. Motståndare skall dock ges möjlighet att acceptera ny matchtid.
**) Extra avgift tillkommer om ny matchtid saknas (matchflytt är helt godkänd först när ny matchtid fastställts).
***) VIBF kan bestämma om att undantag från denna regel kan göras i speciella fall.
****) Seriens sista speldatum i junior/ungdomsserier är söndag i sista spelveckan för säsongens seriematcher. TK äger rätt att göra undantag från detta i ungdomsserier.

Mer information finns att läsa i dokumentet Lokala Förutsättningar.

 

Vad kostar det att flytta en match?

Dagar in matchens speldatum Dam/Herr Junior/Röd 1-3 Övriga serier/poolspel
Före 18 september¹  Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift
29-8 dagar före match 600 kr 300 kr Ingen avgift
7-0 dagar före match 1000 kr 500 kr Ingen avgift
Påminnelse (gäller båda lagen) 500 kr 250 kr 100 kr
Brott mot matchflyttsbestämmelser 3000 kr 1500 kr 500 kr

¹ = undantag för serier som startar i september, i dessa serier gäller avgiften för ”senast 30 dagar före match” från 1 september.


Hur gör man för att flytta en match?

Dam, herr, junior och Röda serier 1-3

Matchflytten görs via iBIS (manual). Eftersom VIBF har hand om domartillsättningen behöver VIBF godkänna varje matchflytt som "mellanhand" från det att föreningen A skickar ansökan innan förening B kan antingen godkänna eller avslå.

Röda serier 4-5 och Blåa Serier 1-3

Matchflytten görs via iBIS (manual).

Gröna Poolspel 1-2

Görs via att man kontaktar Johan Carlsson (070-3762844 eller johan.carlsson@innebandy.se).

 

Vem ansvarar för domarna

VIBF ansvarar för domarna vid de matcher där VIBF tillsätter domare. Men vid matchflytt med sent varsel (senare än 3 dagar före match) ansvarar förening som önskat flytta matchen för att domare avkallas. Om domare ej hinner avkallas i så god tid att de hinner ställa in sin resa är lag som önskar flytta matchen skyldig att ersätta domarna för såväl resa som matcharvoden.

Förening ansvarar för domarna vid de matcher man tillsätter domare (ungdomsmatcher Röd 4 och lägre eller andra matcher via separat avtal med VIBF) för att dessa meddelas vid matchflytt.

 

Undantag

Matchflyttavgift uttages ej vid fall där Svenska innebandyförbundet, Värmlands innebandyförbund, kommun (eller annan hallägare) är orsak till matchflytten. Vid flytt orsakad av hallägare skall intyg från denne bifogas. Om intyg ej bifogas debiteras föreningen matchflyttavgift.

 

Brott mot matchflyttbestämmelserna

Lag som flyttar match i strid mot matchflyttbestämmelserna kan tilldömas böter.

 

Godkännande av matchflyttansökan

Matchflytt anses som godkänd och bekräftad då den registrerats i spelprogrammet på denna hemsidan.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS