Sociala ledare - en pilotsatsning

Publicerad
Ledare Highfive Flicklag

Sedan några år tillbaka har VIBF en utvecklingsgrupp, bestående av representanter från olika delar av distriktet och med olika roller inom innebandyn. Gruppens uppgift är att ta fram olika konkreta insatser som kan stärka värmländsk innebandy ur både ett behålla- och ett rekryteraperspektiv. Tillsammans har gruppen definierat ett antal insatser som testas under innevarande säsong. Bland annat en satsning på så kallade ”sociala ledare” i ungdomslag.

Syftet med införandet av sociala ledare är att säkerställa och öka individernas välmående, vilket givetvis är en bidragande faktor till om man som individ stannar i verksamheten eller inte. Den sociala ledarens enda uppgift är att försöka se till att varje person i laget mår bra. Genom regelbundna samtal och uppföljningar och genom att finnas där i en annan roll än den traditionella tränarens fångar hen upp eventuella utmaningar och frågor som individerna bär på och är med och skapar en trygg, utvecklande och glädjefylld idrottsmiljö.

Konkret så handlar satsningen om att ett antal värmländska föreningar adderar en social ledare till sina staber på blå och röd nivå, för att se hur det på olika sätt kan bidra till ökad trygghet och ökat välmående.

VIBF kommer att starta en nätverksgrupp för dem som blir sociala ledare i föreningarna i syfte att dessa personer får träffas för att utbyta erfarenheter och tips. Vidare kommer en kortare skräddarsydd utbildning att tas fram. Här kommer bland annat grundläggande idrottspsykologi, samtalsteknik och tips på teambuilding av olika slag att beröras

Några föreningar har redan meddelat att de kommer att delta och prova konceptet med sociala ledare i ett par ungdomslag. Och vi söker nu fler föreningar som är sugna på detsamma. Vi har också förstått, när vi varit ute och pratat om sociala ledare, att flera föreningar redan idag har personer som jobbar likt denna roll, utan att det är uttalat och definierat. Dessa personer är givetvis jättevälkomna att ansluta till nätverket och få tips och stöttning i olika saker som kan höra rollen till.

Observera att den sociala ledaren alltså är en enskild roll och inget som ska läggas på den befintliga staben, tvärtom så är tanken att avlasta och komplettera de redan engagerade personerna. Ofta finns vårdnadshavare runt varje lag, vilka kanske inte har den innebandyspecifika kunskapen eller intresset, men som skulle kunna och vilja bidra i exempelvis en sådan här roll.

Utvecklingsgruppen är tacksamma om ni vill sprida information om detta i era föreningar och undersöka intresset. Hör av er till camilla.olsson@innebandy.se och berätta om ni har personer som är intresserade, så tar vi gärna direktkontakt med dessa.

Publicerad av Camilla Olsson

Dela
Facebook
Länk kopierad!

Relaterat

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS