Kostnadsfri utvärdering för lag på röd nivå och uppåt

Publicerad
Gula Innebandybollar på blått golv
VIBF har under en tid arbetat med en utvärderingsenkät som ett enskilt lag kan använda för att utvärdera hur spelarna upplever sin träningsverksamhet samt klimatet inom gruppen.
Relativt få lag och föreningar jobbar med att kontinuerligt utvärdera verksamheten genom att inkludera utövarna och tillfråga dessa om vad de anser kring träning, matcher, sammanhållning etc. Som en hjälp och stöttning i att komma igång med ett sådant arbete har VIBF arbetat fram en färdig enkät som lag kan använda, för att genomlysa och i förlängningen utveckla sin egen verksamhet.

Enkäten som är forskningsbaserad undersöker frågor gällande motivation, glädje samt upplevelse av gruppklimat. Den  riktar sig till lag på röd nivå och uppåt, och har som syfte att användas som en utvärderingsenkät i slutet av säsongen.

Nu erbjuder vi lag på röd nivå och uppåt att använda enkäten som utvärderingsverktyg helt kostnadsfritt och vi bistår med administrativ hjälp att ta fram enkäten och summera svaren.

Skulle ditt lag vara intresserade av att ta del av enkäten? Svara då på nedanstående formulär senast 20 mars. Därefter tar vi på VIBF en kontakt med ansvarig ledare som svarat på formuläret med länk till enkäten samt mer info kring gången.

Fyll i intresseanmälan för att använda enkäten

Publicerad av Camilla Olsson

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS