Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Innebandyn i Värmland har återhämtat sig väl

Idrotten och dess föreningar har under de senaste 20 månaderna stått inför stora utmaningar och farhågorna om hur pandemin påverkat bland annat utövarantalet negativt har varit många. Innebandyn är en av de idrotter som drabbats hårdast när restriktionerna ledde till avbrutna och inställda säsonger. Detta till trots kan Värmlands Innebandyförbund idag presentera positiva siffror som visar att innebandyn i distriktet har återhämtat sig snabbt. Antalet licenser i november 2021 är lika många, eller till och med marginellt fler, än i november 2019, det vill säga innan pandemin.

Torsdagen den 12 mars 2020 togs beslutet all barn- och ungdomsinnebandy skulle stängs nedan för återstoden av den säsongen, på grund av pandemiläget. Dagen efter kom samma beslut för junior- och seniorverksamheten.  Inför säsongen 2020/21 var förhoppningen att kunna genomföra en hel säsong, men den 12 november 2020 fick Värmlands län lokala restriktioner som innebar att säsongen först fick pausas för att senare visa sig inte kunna återupptas överhuvudtaget.

Siffrorna över antalet licensierade spelare för säsongen 2020/21 visade sedan på ett stort tapp för innebandyn, inte bara i Värmland utan i hela Sverige. Här fanns dock ett mörkertal av licenser som aldrig hann registreras, då poolspelen för de allra yngsta spelarna aldrig ens startades, varför lagen heller inte i någon större omfattning registrerade licenser där.

Under den nedstängda fjolårssäsongen arbetade Värmlands Innebandyförbundet hårt och aktivt för att hålla kontakten med föreningarna och se till så att det löpande informationen kring restriktioner och dess konsekvenser genomgående var snabb och tydlig.

- Vi försökte vara så nära våra föreningar vi kunde och se till att både informera och upprätthålla en aktiv dialog. Föreningarna hamnade i en situation som ingen kunnat föreställa sig bara några månader innan. Det var helt fantastiskt att se engagemanget, viljan och kreativiteten som uppvisades runtom i föreningsverksamheterna och som jag är säker på har stor del i att vi nu ser långt mer positiva siffror än befarat, säger Camilla Olsson, kanslichef på Värmlands Innebandyförbund.

Redan när serieanmälan summerades innan sommaren så fick Värmlands Innebandyförbund en positiv indikation, då det stod klart att det i stort sett var samma antal lag anmälda som innan pandemin. Och när man i dagarna summerade licensläget bekräftades alltså den positiva bilden.

- Vi har jämfört licenssiffrorna för november 2021 med november 2019, alltså innan pandemin, och vi har lika många licenser då som nu, det är till och med så att det finns en liten ökning sett till 2021 jämfört med 2019, säger Johan Carlsson, tävlingsansvarig på Värmlands Innebandyförbund.

En jämförelse med samtliga innebandydistrikt i Sverige visar också att Värmland återhämtat sig riktigt bra.

- När vi tittar på siffrorna för övriga distrikt så ligger vi topp tre, sett till vilken grad respektive distrikt låg på jämfört med 2019 års siffror för november. Så den samlade statistiken visar verkligen vilket fantastiskt jobb som våra föreningar har gjort under pandemin och fortsätter göra nu under hösten. Antalet licenser ökar för varje vecka och vi hoppas förstås att den trenden fortsätter, säger Johan Carlsson.

 Men trots att siffrorna är positiva betonar förbundet att det inte finns anledning att slå sig till ro.

- Tvärtom så behöver vi ju nu givetvis kavla upp ärmarna och se till att fortsätta på den inslagna vägen. Pandemin har varit och är en stor och tuff utmaning för hela den samlade idrotten. Siffrorna för den värmländska innebandyn signalerar framtidstro och möjligheter, men det kommer att krävas fortsatt hårt och målmedvetet arbete med att både rekrytera och behålla utövare framöver, avslutar Camilla Olsson.

short_text    Publicerat av Johan Carlsson 2021-11-25, kl 13:59