Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Arbetsbeskrivning domaransvarig

Som föreningsdomaransvarig är du en central spelare i din förening. Du fungerar som en coach åt föreningens ungdomsdomare och du ansvarar för deras utveckling, genom att vara deras bollplank och genom att skapa strukturer för hur domarverksamheten i föreningen ska bedrivas.

Som stöd och hjälp i arbetet har du alltid Värmlands Innebandyförbund och den eller de personer som arbetar med domarfrågor där.

Uppdraget innefattar en rad olika uppgifter under säsongen. Här till höger har vi sammanställt de punkter som är vanligast under en säsong och även preciserat när i tid de infaller.

Givetvis är det upp till varje förening att komma överens med dig som föreningsdomaransvarig om vilka uppgifter som ska ligga på ditt bord. Rollen ser olika ut i olika föreningar, där vissa föreningar har väldigt många föreningsdomare medan andra endast har ett fåtal.

I större föreningar kan det vara bra att bilda en grupp om ca 2-3 personer som du som föreningsdomaransvarig kan ta hjälp av i olika uppgifter under året.

 

Arbetsuppgifter under säsongen

Augusti: Rekrytera domare, planera upplägget för arbetet med träffar, återbud och tillsättning under året.

September: Anmäla domarna till utbildning. Anordna en träff för alla domare i föreningen.

Oktober: Göra det första tillsättningsschemat och ta hand om eventuella återbud. Närvara vid domarnas första matcher.

November: Coacha och stötta samt löpande administrera återbud och tillsättning.

December: Träffa domarna, enskilt eller i grupp för utvärdering av höstsäsongen samt planera tillsättningen av vårens matcher.

Januari: Coacha och stötta när det behövs. Ta hand om eventuella återbud.

Februari: Coacha och stötta när det behövs. Ta hand om eventuella återbud.

Mars: Coacha och stötta när det behövs. Ta hand om eventuella återbud.

April: Utvärdera säsongen tillsammans med domarna. Börja arbete med att rekrytera fler domare till nästa säsong. Ha kontakt med VIBF för att rekommendera domare som borde ta steget till distriktsdomarutbildning.

Maj: Anordna gärna en avslutningsträff med domarna där ni gör något kul tillsammans.