Utbetalning av arvoden

Distriktsdomare:

Domarna ansvarar för att skicka in sin domarkvittens via iBIS till den arrangerande föreningen. Föreningen har sedan fem dagar på sig att betala ut arvodet till domaren från det datum som föreningen fått in domarkvittensen.

Länk till hur den digitala domarkvittensen fungerar.

 

Föreningsdomare:

Domarna ansvarar för att efter varje genomförd match lämna en domarkvittens till den arrangerande föreningen. Föreningen har sedan fem dagar på sig att betala ut arvodet till domaren.

Utbetalning av arvoden