Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Viktig tävlingsinformation inför 31/1

31 januari är ett nyckeldatum för övergångar och samarbetsavtal. Här är vad som gäller i respektive område.

Övergångar
Klockan 23.59 31/1 stängs möjligheten att göra övergångar mellan föreningar. Då måste övergången vara klar och registrerad i iBIS.
Efter det datumet är det endast möjligt att göra övergångar för cupspel.

Samarbetsavtalsövergång
Om en spelare ska flyttas upp från en lägre division till en högre måste blanketten vara inskickad till Svenska Innebandyförbundet senast klockan 23.59 31/1. Konsekvensen av det blir att spelaren blir kvar i den högre divisionen säsongen ut.

Om en spelare ska flyttas nedåt i divisionssystemet måste spelaren stå över en match i januari i den högre divisionen. Det är obligatoriskt om spelaren ska spela i den lägre divisionen från och med februari och säsongen ut. Det betyder i praktiken att spelaren måste stå över en match mellan 25 och 31 januari.

Nya samarbetsavtal kan ej tecknas efter vecka 4, alltså senast 25 januari.

Dubbel licens
Om man ska teckna en ny dubbel licens måste den vara inne hos Svenska Innebandyförbundet senast klockan 23.59 31/1. Den ska då vara komplett med en ifylld blankett plus kopia på betalningen.

En uppsägning av dubbel licens, för att möjliggöra tecknandet av en ny dubbel licens, måste ske senast 30/1. Anledningen är föreningen ska hinna teckna en ny senast 31/1.

Utlåningsavtal
Spelare som har ett utlåningsavtal som löper ut 31/1 återförs 1 februari.


Läs mer om övergångar, dubbla licenser och samarbetsavtal.

Vill du veta mer?
Kontakta Svenska Innebandyförbundets kundtjänst:
Mejl: kundtjanst@innebandy.se.
Tel: 08-514 274 00

 

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55