Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Vikten av tränarutbildningar

Svensk Innebandys utbildningsansvarig Andrea Hjelmåker har varit med och tagit fram Svensk Innebandys nya utbildningar. Hon vill trycka på två huvudområden för vikten av att utbilda sig som tränare, en tydlig plan för att kunna utveckla spelarna men minst lika viktigt är utvecklingen för den individuella tränaren. En del som lätt hamnar ur fokus.

- Man kan säga att det finns två delar i det hela. Vi vill självklart att tränare inom Svensk Innebandy ska bidra till att så många som möjligt är aktiva i innebandyn så länge som möjligt, samtidigt som vi också vill att de för sporten framåt och så at vi kan vara världsledande. Vi vill kunna säga att vi har de bäst utbildade tränarna i idrottssverige. Det är vår ambition.

Forskning inom idrottens alla delar pågår hela tiden, runt om i världen och även i Umeå på universitetet där Innebandyns kompetenscentrum (IKC) ligger. Därför sker också en ständig uppdatering av utbildningarna på flera plan.

- En lika stor del är utbildningen för tränaren som individ. Att utvecklingen handlar om att tränarrollen får mer fokus i sig, till skillnad från traditionellt fokus på de aktiva. Frågor som "vad står jag för i mitt ledarskap", "hur ska jag visa de värderingarna", "hur tar jag hand om mig själv för en långsiktig tränarkarriär" till exempel.

Svensk Innebandy har satt fokus på erfarenhetsutbyte och att omsätta forskning till praktisk handling i utbildningarna.

- Egna erfarenheter ska självklart komma till användning i ens ledarskap, men grunden att stå på hittas i forskningen, så man vet varför man gör på ett visst sätt och kan motivera sina metoder.

Hjelmåker ser många vinningar för tränare med utbildningarna inom Svensk Innebandy.

- Man kan även skapa sig ett nätverk i utbildningsforumet där man kan få ett utbyte med andra tränare, att hitta stöd utanför sin egen dagliga verksamhet för att bolla tankar och idéer kring tränar- och ledarskap.

Det har hänt mycket inom innebandy sedan den starten och otroligt mycket inom tränarskap och ledarskap.

- Vår dröm på Svensk Innebandy är att det ska finnas ett sug efter utbildningar och att utbilda sig och det märker vi att det finns nu.

När Hjelmåker kom till i Svensk Innebandy påbörjades ett stort arbete kring just tränarutbildningarna.

- Vi har de senaste 1,5 åren byggt upp den nya tränarutbildningsstegen. Det vi har gjort hittills är att lägga en grund. Vi har vår grundutbildning, sen har vi steg 1 på grön, blå och röd nivå och det som är nästa att lanseras nu är steg 1 på svart nivå och målvakt på röd nivå. Vilket kommer bli jättehäftigt. Det har under längre tid funnits ett glapp och det har saknats utbildning för seniortränare, säger Hjelmåker och fortsätter:

- Det har funnits ett enormt sug efter utbildningen på röd nivå och jag tror att det kommer finnas ett ännu större sug efter den på svart nivå. Sen efter svart nivå kommer vi att lansera en elittränarutbildning. Det blir en omfattande utbildning över längre tid, som känns oerhört motiverande att arbeta fram.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-02-03, kl 08:00