Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Valberedningens förslag till ny styrelse

Inför Förbundsmötet 20 juni har nu Valberedningen tagit fram förslag på val till ny förbundsstyrelse, Juridiska Nämnden och Licensnämnden.

Följande personer är föreslagna till förbundsstyren.

Förbundsordförande
Märit Bergendahl, omval 2 år

Styrelseledamöter
Martin Klabere, omval 2 år

Helen Wiklund-Wårell, omval 2 år
Lena Larsson, omval 2 år
Andreas Carlsson, omval 2 år

Ledamöterna Carin Sjöberg, Victoria Wikström, Mats Romell och Ulf Holst är valda till 2022.

Följande personer är föreslagna till Juridiska Nämnden.

Ordförande
Fredrik Borlie, nyval 2 år

Ledamöter
Roger Häggkvist, omval 2 år

Greger Sandell, omval 1 år
Erika Palmeby, nyval 1 år
Daniel Sandberg, nyval 2 år

Följande personer är föreslagna till Licensnämnden.

Ordförande
Lars Egenäs, omval 2 år

Ledamöter
Marie Welin, omval 2 år

Lars-Gunnar Nilsson, omval 1 år

Se möteshandlingar.

 

 

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-06-08, kl 11:02