Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Utveckling på vetenskaplig grund i Karlstad

Tvåårsprojektet ska minska avhoppen bland tjejerna. Får stöd från flera olika håll.

”Idrott för alla” – Så heter projektet som påbörjats i Karlstad Innebandy som syftar till att förbättra tjejernas motivationsklimat. Arbetet får stöd från Karlstad Kommun, Karlstad Universitet och SISU och kommer att pågå under två år. Johan Libäck som sedan två år tillbaka leder föreningens damjuniorer fungerar även nu som projektledare.
- Bakgrunden till projektet var att det inte fanns något breddlag för tjejer som inte ville satsa. Jag läser själv sista året på Idrottvetenskap så det blev ganska naturligt att jag hoppade på, berättar han.

Tillsammans med Stefan Wangsson, lektor inom Idrottsvetenskap vid Karlstad Universitet som tidigare forskat kring motivationsklimat, började planerna ta form under våren.
- Vi var noggranna i våra förberedelser och det känns väldigt bra att ha något vetenskapligt att luta sig emot. Det kommer alltid finnas ledare och föräldrar som är för toppning och resultatfokus men nu kan vi förklara varför vi vill jobba som vi gör.

Den stora knäckfrågan var hur man skulle kunna minska avhoppen bland tjejerna genom att förbättra motivationsklimatet.
- Någonstans i början av oktober drog projektet officiellt igång med föräldra- och ledarutbildningar. Det har varit tre träffar hittills med de sju föräldragrupperna och det är totalt 100 föräldrar med.

"På längre sikt kan vi kartlägga behoven och på så sätt bygga en förening som uppmuntrar såväl elit som bredd på damsidan"

Johan Libäck, Karlstad

Redan fått bra respons
Johan tycker redan att man gjort framsteg, framför allt i arbetet med föräldrarna.
- Vi har fått bra respons, särskilt efter föräldrautbildningarna. Jag tror att många föräldrar vill vara med men vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. När vi gör det på vårt sätt i mindre skala sticker man nästan ut mer om man inte dyker upp.

Utöver arbetet med att utbilda föräldrar och ledare har man låtit involvera tjejerna själva i projektet.
- Nio tjejer utgör en ungdomskommitté som får vara med när vi tar beslut. De är hämtade ur våra lag i åldrarna 13-18 år. Via dem kan vi på kort sikt möta tjejernas behov idag då vi har möten en gång i månaden. På längre sikt kan vi kartlägga behoven och på så sätt bygga en förening som uppmuntrar såväl elit som bredd på damsidan.


Karlstad Innebandys Ungdomskommitté.

Kartläggningen stannar inte heller vid kontakten genom ungdomskommittén. Vid fyra tillfällen kommer det genomföras enkätundersökningar.
-Vi genomför en nu och kommer följa upp med en i vår och ytterligare två under nästa säsong, förklarar Johan.

Enkäterna är uppdelade i olika delar. En del handlar om hur man upplever träningar och matcher. Andra handlar om ledare, föräldrar, mobbning och stress.
- Det är Stefan (Wangsson) som ligger bakom dem och han som kommer utvärdera alla resultat. Han hade ju forskat på ämnet tidigare och såg nu en bra chans att gå vidare inom Karlstad Innebandy där han själv är engagerad.

Vidare implementering
Problemen med avhopp är större bland tjejer, varför det inte var en slump att man startade projektet på damsidan. Tanken är att arbetet i nästa steg ska implementeras även på killsidan i föreningen. Och Johan berättar att ”Idrott för alla” tagits emot väl.
- Karlstad Innebandy har mött det här på ett väldigt seriöst sätt. Ibland tar man inte sådana här projekt på så stort allvar. Jag tror att en del får en viss flumkänsla inför det, om man kan kalla det så.

Han menar också att han är nöjd med hur föreningen hittills jobbat för jämlikhet även om den nya styrelsen blev ett lyft.
- Visst är det ett större intresse kring herrsidan, både medialt och publikmässigt. Så ser det nog ut överallt. Men klubben bytte ut i princip hela styrelsen inför den här säsongen, ett generationsskifte som jag tror gjort att vårt projekt har fått bättre stöttning.

När projektet avslutas hoppas man ha väckt intresset för det här sättet att arbeta. Man har man också tydliga och mätbara mål som man hoppas ha uppnått.
- Målet är att vi ska minska avhoppen med tjugo procentenheter. Just nu ligger de på 50 % och kommer vi ner till 30 % känns det som att vi är på rätt väg, avslutar Johan.

Har du tips på spännande tjejsatsningar, hör av dig till forallball@innebandy.se

short_text    Publicerat av Caroline Hedelund 2020-10-06, kl 11:55