Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Utbildning öppnar dörren till Vår Förening Vill

Västergötlands Innebandyförbund och Västsvenska Innebandyförbundet bjöd gemensamt in till en digital version av grundutbildningen för organisationsledare. Man tog delar av innehållet från Vår Förening Vill i hopp om att fler föreningar skulle börja jobba med föreningsutveckling enligt den modellen.

David Gillek, föreningsutvecklare på Västergötlands Innebandyförbund och Jaana Gander föreningsutvecklare på Västsvenska Innebandyförbundet är initiativtagarna till den digitala träffen som lyckades locka 60 deltagare.

Varför valde ni att bjuda in till en digital utbildning med fokus på föreningsutveckling?

- Det började i och med att Vår Förening Vill lanserades. Våra SISU-konsulenter var intresserade av en dragning om Vår Förening Vill och hur vi ska jobba med den framåt. Västergötland hade kört några grundutbildningar men vi på Västsvenska hade inte kört några. Så efter ett första möte så sa vi det, att vi kör en digital träff så får vi se hur många som anmäler sig. Och med facit i hand så var det de bästa vi har gjort. Det var 60 deltagare, varav nio är RF SISU-konsulenter. Vilket är en otrolig styrka inför fortsatt arbete ute i föreningarna, säger Gander och fortsätter.

- Det visar också föreningarna att vi gör det här på riktigt. Vi lägger stor kraft på detta. Precis som jag och David prata om på grundutbildningen så hoppas vi att föreningsledarna får inspiration, ett fortsatt engagemang och energi från den här utbildningen och kan plocka det som de känner att de kan fånga upp.

Vilka fördelarna är med att köra digitalt?

- Den feedbacken vi har fått om den digitala träffen var att det var jättebra. Vi byggde om utbildningen lite grann, Vi körde föreläsning, grupparbete och paus om vartannat i tre timmar. Jag och David turades om att prata också för att de skulle bli omväxling och vara något nytt som hände hela tiden. Med dagens digitala verktyg så fungerar det så himla bra. Det möjliggör också för fler att vara med då man kan köra hemifrån. Vi vill ju att så många som möjligt från styrelsen i föreningen är med på utbildningen, säger Gander.

- Det är tidseffektivt och fler kan vara med i och med att vi körde utbildningen tillsammans över distriktsgränserna. I vanliga fall hade det blivit längre resor som innebär att många kanske hade missat den träffen, säger Gillek.


Hur fungerade det att köra två distrikt tillsammans?

- Det fungerade bra. Det var föreningar från båda distrikten som anmälde sig och det är positivt för oss att våra föreningar ser att föreningarna från Västsvenska anmäler sig och vice versa. Det är bra att de ser att de är två distrikt som engagerar sig i det här och vill att de ska börja jobba med verktyget Vår Förening Vill, säger Gillek.

- Ja, och att vi var två som föreläste, eller vi var egentligen tre då vi hade med oss Daniel Fyrqvist från RF-Sisu. Så de fick höra nya röster, det hände något nytt hela tiden, säger Gander.

Varför är det viktigt att gå just den här utbildningen?

- Den är viktig dels för att SIU-modellen lyfts upp. Om jag pratar för mitt distrikt så är det inte många styrelser som har jättebra koll på den och den ska ju genomsyra hela verksamheten. Det är jättebra att den är med och att vi lyfter upp några av de nyckelfaktorerna där, säger Gillek.

- Ska det bli en förändring så måste vissa förändringar komma uppifrån. Styrelsen behöver veta vad det är ledarna pratar om och ha förståelse kring nyckelfaktorerna och varför spelarna inte delas in efter ålder längre. För att få en bättre förståelse kring hela verksamheten, säger Gander och fortsätter:

- Varje förening satt i ett eget digitalt grupprum när det var diskussion och alla föreningar förutom en hade en RF SISU-konsulent med sig och där var David med. Jag lyssnade runt i alla rummen. Det var himla häftigt att höra hur de pratade. De fångade upp olika delar och diskuterade vidare.

- Det är ju också en tanke att de ska vilja arbeta vidare med Vår Förening Vill också. Jag tror den här utbildningen hjälper med det, säger Gillek.

Varför är det viktigt att jobba med föreningsutveckling?

- Det är någonstans styrelsen som har ansvar för att verksamheten fungerar. Att det blir en röd tråd genom hela verksamheten. Det kan man koppla till att lagen är egna enheter inom föreningen, och det är styrelsens ansvar att man arbetar på samma sätt eller på olika sätt men att det finns en tydlig röd tråd i föreningen. Vilket jag tycker saknas i många föreningar. Stora som små. Då är föreningsutveckling väldigt viktigt. Det börjar någonstans uppifrån. Där lägger man grunden för hur föreningen ska fungera, de är jätteviktigt, säger Gillek.

Gander fortsätter:

- Styrelsens uppdrag är ju att leda och fördela arbetet. Men då måste man ha en struktur kring vad man vill i föreningen. Vart är vi på väg? Vad har vi för verktyg för att ta oss framåt? Det är viktigt att veta vad man vill och vad man har för åtaganden när man sitter i en styrelse. Vad förväntas? Hur kan man bygga för framtiden? 

- Jag upplever att det är många som saknar en bra struktur för att nå målet med deras verksamhet. I alla fall i de rummen jag var inne och lyssna i. Hur får vi det här ner till våra ledare, det är en problematik de upplever, säger Gillek.

- Tittar man på innebandyföreningar idag är det ofta en eller två som är extra drivna i föreningen. De driver föreningen så länge deras barn eller någon annan anhörig spelar. Händer det något som gör att de personerna inte är kvar blir de ofta en större förändring och det kommer nya som tar över och hittar en ny väg. I stället för att föreningen ska åka berg och dalbana så blir det mer en raksträcka om du jobbar med föreningsutveckling så här. Så finns det dokumentation i Vår Förening Vill, du har en egen webbplats där du ser vad föreningen har jobbat med. Där ser man vart man står idag, säger Gander.

Kommer ni köra fler utbildningar på det här viset?

- 20 januari är nästa tillfälle. Det är samma utbildning för nya föreningar och även de som varit med men där alla i föreningen inte kunde vara med, de får en ny chans nu. Vi vill ju gärna att alla i föreningen går den här utbildningen, säger Gillek.

Det var fler föreningar som hörde av sig dagen efter utbildningen och ville ha fler liknande utbildningar.

- Vi fick frågan om det blir fler tillfällen då alla inte kunde vara med. Folk hörde av sig dagen efter och ville absolut att hela styrelsen skulle gå. Vår förhoppning var att vi skulle så ett frö, vi försökte gör utbildningen så spännande som möjligt. Det är tufft att sitta i en utbildning i tre timmar efter en arbetsdag. Genom att det var digitalt och att vi inte hade så långa pass så gick kvällen väldigt fort ändå. Det blir lättare att fånga in deltagare då, säger Gander.

Stefan Jungegård, IB Backadalen, var en av deltagarna på utbildningen:

- Jag brinner väldigt mycket för föreningsutveckling. Ofta i pratar man om hur bra lagen är och att man får nya spelare, men just grunden i föreningen är det kanske inte alltid alla som tycker att de är så roligt att hålla på med. Så när frågan kom från Västsvenska och Jaana om att vara med på utbildningen kring Vår Förening Vill och utvecklingsverktyget då kände jag att vi måste ta chansen, säger han och fortsätter:

- Det var bra att utbildningen var digital, chansen är att man får med fler på det sättet. Det krävs inte att avsätta en hel dag utan man kan sitta vart man vill. Det var ett bra koncept för utbildningen. Det var mycket att gå igenom, mycket information om mycket olika saker. Man skrapar på ytan på de flesta bitarna och det blir ju någonstans grunden för att kunna jobba vidare i föreningen med föreningsutvecklingen. Verktyget och portalen för Vår Förening Vill där alla kan logga in och ta del av materialet och samla dokumentation känns väldigt positivt.

En annan deltagare var Madeleine Bäckström som är mentor till styrelsen i IBK Utby där medelåldern på styrelsen är 19 år.

- Eftersom det är en ung förening, både i tid som den har funnits och i ålder på styrelsen, så gjorde utbildningen att vi fick med oss en hel del att tänka på vad det gäller uppbyggnad och struktur. Kursen gav oss bra information, som var lätt att ta till sig, med avslutande gruppdiskussioner som kopplade ihop informationen till vår egen förening. Vi kommer att fortsätta att jobba med Vår Förening Vill för att i första skedet sätta klara och tydliga rollbeskrivningar för styrelsemedlemmarna.

Vad blir nästa steg för utbildningen?

- Nästa steg är ju att få dem och hoppa på Vår Förening Vill. I Västergötland har vi två föreningar som är igång med Vår Förening Vill innan det här tillfället och efter är det en till förening som har anmält sig. Det är huvudanledningen till utbildningen, att de ska komma igång med Vår Förening Vill, säger Gillek.

- Från att vi på Västsvenska inte har kört det här alls så har vi tre föreningar som har beställt koder och två föreningar till som står i startgroparna och ska beställa koder. Det är helt magiskt. Samtidigt som när jag har varit i kontakt med RF SISU har vi varit tydliga med att vi vill ha kvalitet före kvantitet. Vi vill följa upp arbetet och i och med att vi hade med RF SISU-konsulenter i varje grupp då nästan så har de också fångat upp vad det är föreningarna har diskuterat och vad de vill jobba vidare med. Det är många föreningar som redan kontaktat mig för att höra vad nästa steg kan bli så utbildningen har öppnat upp en dörr, säger Gander.

 

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-12-28, kl 08:00