Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Unika satsningen ska stärka idrottsmiljön

I helgen startar Värmlands Innebandyförbunds nya satsning med att skapa en bättre och positivare idrottsmiljö, för att få fler barn och ungdomar att utvecklas och trivas på planen.

Värmlands Innebandyförbund arrangerar i helgen den första träffen av ”föräldrakoll”. Föräldrakoll är ett unikt projekt som Värmlands Innebandyförbund tagit fram tillsammans med Värmlandsidrotten för att förbättra idrottsmiljön för barn och ungdomar.

Bakgrunden till projektet är att flera föreningar upplever föräldradelen som svår. Samtidigt har idrottsföräldrar en viktig roll i om barnet upplever sporten som rolig eller inte och av den anledningen har Värmland valt att göra en satsning på området. Under tre tillfällen kommer representanter från fyra föreningar få en utbildning i hur de kan arbeta för att få ett bättre idrottsklimat.

Deltagarna får under träffarna ta del av ett nyframtaget och unikt material som ska hjälpa föreningarna att själva nå ut både brett och till många i föreningen. Materialet bygger på konkreta beteenden hos föräldrar som skapar ett motiverande och lustfyllt klimat för barnen. De får även träffa idrottspsykologen Johan Fallby som forskat kring hållbara idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Vid det sista tillfället åker arrangörerna ut till föreningarna för att se till så att de kommit igång.

Sedan lanseringen av projektet har intresset varit stort och platserna är fullsatta, men om konceptet blir lyckat kommer Värmlands Innebandyförbund göra samma sak nästa år.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56